DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช ) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN)และการบริการคลาด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(G-Cloud) เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนา


24 ธันวาคม 2561
1234

มกอช ดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน สำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช )  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN)และการบริการคลาด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(G-Cloud) เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนา" 

โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ วิศวกรระบบสารสนเทศอาวุโส บรรยายในหัวข้อ IT Trend 2018 และคุณชฎิล อินทระนก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ บริการ GIN, G-Cloud ,MailgoThai,Saraban เมื่อวันที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1998451313557833