DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช ) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN)และการบริการคลาด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(G-Cloud) เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนา


24 December 2561
1309

มกอช ดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน สำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช )  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN)และการบริการคลาด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(G-Cloud) เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนา" 

โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ วิศวกรระบบสารสนเทศอาวุโส บรรยายในหัวข้อ IT Trend 2018 และคุณชฎิล อินทระนก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ บริการ GIN, G-Cloud ,MailgoThai,Saraban เมื่อวันที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1998451313557833

เอกสารแนบ

1

img_c0d85d2f73f77b2ad280d4d2ff501dd9

2 ครั้ง
2

img_e2d65504222ffd7df2cda9895f32ec15

1 ครั้ง
3

img_297425aa6b230514c34904977bba3fb9

1 ครั้ง
4

img_15c486d08b222dbf362a556c172e8a87

1 ครั้ง
5

img_592977c5bf3fd02ea27669f82854f27d

1 ครั้ง
6

img_2e35ad576c2f6f63a46623ed18c6c448

1 ครั้ง
7

img_21a2dbdf3b1b080568daaf452e2319a4

2 ครั้ง
8

img_602a2ea1a87364b1a2414c8291cda098

1 ครั้ง
9

img_6ecd9d0a68d0335e29fb57c9dff53bc8

1 ครั้ง
10

img_1a19960397ac0c655d7885db7ee7f07c

1 ครั้ง
11

img_05fb0a413346d925a9cbcb050032e23a

0 ครั้ง
12

img_cc55587d739d3938862da25e558c2348

1 ครั้ง
13

img_25252a52015d1c7aa5c747f87c338bbd

1 ครั้ง
14

img_ede5887d0d9a68e5e84acf0a8f83ba32

1 ครั้ง