DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “บทบาท ภารกิจ และการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”


27 พฤศจิกายน 2561
1234

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน สำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ” บทบาท ภารกิจ และการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ” โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ วิศวกรระบบสารสนเทศอาวุโส , คุณชฎิล อินทระนก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณณัฐฐา สิกกะวงศ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1960666157336349

เอกสารแนบ