DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “บทบาท ภารกิจ และการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”


27 November 2561
3007

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน สำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ” บทบาท ภารกิจ และการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ” โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ วิศวกรระบบสารสนเทศอาวุโส , คุณชฎิล อินทระนก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณณัฐฐา สิกกะวงศ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1960666157336349

เอกสารแนบ

1

img_9583ff893864c941b0b19a4ad20ef61f

2 ครั้ง
2

img_2d98508907a6dc1b77ae09625c29e753

2 ครั้ง
3

img_231536c57cac3154b5cd49fd38f2eb4e

2 ครั้ง
4

img_d3846a9417f1672d072ab31d42413b00

1 ครั้ง
5

img_2e6707937e988722e8a8023069ea5535

0 ครั้ง
6

img_413d2718eb47bc69ba169ac87d5266df

0 ครั้ง
7

img_51d547b9d597489b8496209abe26f174

0 ครั้ง
8

img_d2457aa303f4568ae62cfa7cd3641c99

0 ครั้ง
9

img_e55c33a090ae498c67cbb01ae9904544

1 ครั้ง
10

img_d24f3c13d0ba88a9554d7d9f2a03a74e

1 ครั้ง
11

img_b8b5d8aefa2c75a6b7ba05d4a5935835

1 ครั้ง