พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร


23 November 2561
1812

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA  ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร ผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร 

เอกสารแนบ

1

img_476f778794b508006f879c503642f5f7

0 ครั้ง
2

img_ea9b96b46ee1bf47092a467646e3c380

0 ครั้ง
3

img_d29c285e25bc1d6da709a3a368de110f

0 ครั้ง
4

img_b4ec7acab750fe3912f4ab7286088780

0 ครั้ง
5

img_5e4e21fb09590738239d8a95731cda2a

0 ครั้ง
6

img_26c8c51cb56476d92dd4e90b954bce65

0 ครั้ง
7

img_bb2b00828498d0edd0f2f93286fd10fb

0 ครั้ง
8

img_8da72056fed230140aac07249f085cb7

0 ครั้ง
9

img_e5fbd1818027ab49e9935bbc0a077b23

0 ครั้ง
10

img_a7daae29a0dbc87200b6f6611f8484f5

0 ครั้ง
11

img_43a95736853ea31404eaca2029779ecc

0 ครั้ง
12

img_e611eb3bc293ed87963de2686caec4dc

0 ครั้ง
13

img_0ae31838d6ba73c6ac26a739cf7be56d

0 ครั้ง
14

img_8e9ba84b010f642b4b0e6f89a3ef0da2

0 ครั้ง
15

img_20df95e7b2199d53c7bb58c695717bea

0 ครั้ง
16

img_55e93195b7bc963857664f3c7871feca

0 ครั้ง
17

img_4b9f925453355617a7d2aa507a3762f1

0 ครั้ง
18

img_9a01c6935193469c1535741e1b9dbce9

0 ครั้ง
19

img_4a5242d9fbf055197112ae48df78a3c1

0 ครั้ง
20

img_dd27701f7585d3414637b5477a189bfb

0 ครั้ง
21

img_d815b47bbcb173228c3babaf1940aa3f

0 ครั้ง
22

img_5868305c6ac0431b05f101eff85047fc

0 ครั้ง
23

img_5f0cb489280a2ffb5552595e38f875b5

0 ครั้ง
24

img_d7a3bc182091252b29f6a802be72f06c

0 ครั้ง
25

img_ebd431959a0a34681c98016029eb6419

0 ครั้ง
26

img_060eacfbb4efac45d18ce6f73fe2d047

0 ครั้ง
27

img_ba79d85288053c3700c122b0c45b5758

0 ครั้ง
28

img_d40cede132b98addffd2e0e5b8c535ce

0 ครั้ง
29

img_fbd993aea2e7345b9dc68c79906fdbad

0 ครั้ง
30

img_890eee4a182810181fa15a73e3d6218a

0 ครั้ง
31

img_cf639d2bba75455341cb3010e27ca3bf

0 ครั้ง
32

img_e360b7793bd44e016e8a2b5a95534c66

0 ครั้ง
33

img_bcc6b8742b89819380e3de504eaa54e0

0 ครั้ง
34

img_3df5da4cb038b76378b098e4db3e3034

0 ครั้ง
35

img_4d5d79156f3d42db078ca94551b0440e

0 ครั้ง
36

img_8ad42daf240af59c02a52a7a08963976

0 ครั้ง
37

img_a81f19c7eaa0a8bb25fc68236c084659

0 ครั้ง
38

img_33da67d95ff491d810e4ab841d6f8106

0 ครั้ง
39

img_6a933906114c9d267f13a651535623fc

0 ครั้ง
40

img_3362234c00178d9150f6a09339f8d784

0 ครั้ง
41

img_eaa115abc0e62bc4bda8b54252ddabb2

0 ครั้ง
42

img_2209003e83d19dbdd52080d1fa6bea37

0 ครั้ง
43

img_7603b95334368282a540b78402690ad0

0 ครั้ง
44

img_816ea65f5e91214d8bb5a526c046240d

0 ครั้ง
45

img_40adeef24d26eb90565c30943aa3ad25

0 ครั้ง
46

img_2ff4909b80afb7473d25a17216382b4c

0 ครั้ง
47

img_ce9314e4a11dd71fa14559470ee7d1f5

0 ครั้ง
48

img_7b2122adeef088960cbca8417ffd8936

0 ครั้ง