พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร


23 พฤศจิกายน 2561
1234

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA  ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร ผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร 

เอกสารแนบ