พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบติงานทั่วไป (Other)


21 November 2561
1147

TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล AO

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดงานนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบติงานทั่วไป (Other) 

โดยผู้ที่สำเร็จการอบรม  จะเป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม   และจะสามารถใช้ข้อมูล ดิจิทัลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมี ความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้ อย่างสะดวก  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1952580061478292

เอกสารแนบ

1

img_9feee2511069d6bddedfef4d188123d2

0 ครั้ง
2

img_f2a0a1fc8cface96a3db296c6d312df2

0 ครั้ง
3

img_44e7982a66e67f5db031a6d1a08fedf0

0 ครั้ง
4

img_73cbd3a49c34a1be88142ee0d609acd1

0 ครั้ง
5

img_313ab04c3430c7c616107196a393968f

0 ครั้ง
6

img_9947ba78a787fdba4789292719083a92

0 ครั้ง
7

img_1d1640e9acaedd11205e7472cb229d79

0 ครั้ง
8

img_eab035eab01dd1a7edc01cd32db84424

0 ครั้ง
9

img_542c00e8137fe6d29b8c4a7d26ba96ad

0 ครั้ง
10

img_5f9f45d32fd154894443b3f330f4da14

0 ครั้ง
11

img_39971c0147d83350fb0771b181aeff07

0 ครั้ง
12

img_5b0365f01a14ad8dee55adaefb77d5fb

0 ครั้ง
13

img_7db757b429c5ecf9168ecd1327eb2106

0 ครั้ง
14

img_6b82a1f2cc8678dffa3b49c6770ad3ea

0 ครั้ง
15

img_2561ad2a8d508a2edf4c904262991cf6

0 ครั้ง
16

img_6c68ae4ace15948eae2a68c842be0ac0

0 ครั้ง
17

img_78bbe019793f079048410e69a0496ed2

0 ครั้ง
18

img_28f5b11331757698e40915ba53b0079f

0 ครั้ง
19

img_a08cacd123cafe5f450f97b0500be145

0 ครั้ง
20

img_34e94e516d47459ff318611f0a541b9f

0 ครั้ง
21

img_01fdd158844a6887d493ef7c514f6dbc

0 ครั้ง
22

img_a68306319d925064b02080d8accf145f

0 ครั้ง
23

img_c460b3fd2567172e9d59cf4a9cb879a9

0 ครั้ง
24

img_d1277b514452caf137cdd9dd44a60029

0 ครั้ง
25

img_6a8b8bf6ea8e15587e03f4611747f974

0 ครั้ง
26

img_23ad427a6b69b1b22b503472c76d58a4

0 ครั้ง
27

img_d706e08fd75664af5f1168f0417a69ca

0 ครั้ง
28

img_f62d18b2e6581a2dbda5fbe987b2d82e

0 ครั้ง
29

img_4698f3df9344620465a9c57ed02ab372

0 ครั้ง
30

img_33e44602c68d3df874089a6194662fed

0 ครั้ง
31

img_9618e662b6f3e554fcc35cb3c9c917ed

0 ครั้ง
32

img_acdbe3d2a6b1dfa924e513b3f7d95adf

0 ครั้ง
33

img_6637200d29c2bf7836ab8eac56a8c437

0 ครั้ง
34

img_0a52f8ae24556d929c2c73134b3757b6

0 ครั้ง
35

img_67b79937235dacf1638f2eaa6be52e75

0 ครั้ง
36

img_f930a5243d8408e047d4d25f30181df6

0 ครั้ง
37

img_f959482bdfd0112326f12cb095cbd60d

0 ครั้ง
38

img_67b02d934313d0659b7b4153e89141fb

0 ครั้ง
39

img_1c8d832ecd68a1b165001fa356deb79e

0 ครั้ง
40

img_76fee80b11b1c9151396740024086390

0 ครั้ง
41

img_545bc4a089b3560241e407411542fbdd

0 ครั้ง
42

img_5e4cd8647615a5791b87c1d96ee4355e

0 ครั้ง
43

img_1b38415ca4f10254f5b362eb7c22a09d

0 ครั้ง
44

img_1ea836c26f29dd7d745940e2573f77a0

0 ครั้ง
45

img_0f1c572164d14b319dca4ada8ed331fe

0 ครั้ง
46

img_05c174dfe9775c23f52a280f4fb36901

0 ครั้ง
47

img_b7b524e168dc76a139befac298ae7868

0 ครั้ง
48

img_342720673d7e75dfd62208c09ecae737

0 ครั้ง
49

img_6feada992f55761bea5d9378af849903

0 ครั้ง
50

img_2f19b5e91e5cc39311ecb5c07e163e59

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Academic Other