สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแสดงความยินดีกับนายไชยเจริญ อติแพทย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชชน)


16 November 2561
3058

สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแสดงความยินดีกับประธานบอร์ด DGA

สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแสดงความยินดีกับนายไชยเจริญ อติแพทย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชชน)  และหารือแนวทางและความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

เอกสารแนบ

1

img_68abed8b48259e6d9541a2974e473988

1 ครั้ง
2

img_a7b52ee5370cd30f07a31bca63c35a6b

1 ครั้ง
3

img_9211d5c8e8bfcbb00938759b53702e08

1 ครั้ง
4

img_26308afab2b13ca76330614bcb0f1f09

0 ครั้ง
5

img_bc99281117e113c13487abbcafe18c94

1 ครั้ง
6

img_84fc2da5dc9828e65df52c818e90015c

0 ครั้ง
7

img_5a26289888750a1359437daf96e5f3d6

2 ครั้ง
8

img_037d50e57998fd4c19d750cd0d038197

0 ครั้ง