สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแสดงความยินดีกับนายไชยเจริญ อติแพทย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชชน)


16 พฤศจิกายน 2561
1234

สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแสดงความยินดีกับประธานบอร์ด DGA

สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแสดงความยินดีกับนายไชยเจริญ อติแพทย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชชน)  และหารือแนวทางและความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

เอกสารแนบ