DGA (สพร.) ร่วมการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลของโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library)


14 November 2561
2113

National e-library

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หอสมุดแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมรองรับไฟล์ข้อมูลดิจิทัลที่ได้รับจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในด้านความสำคัญของการเรียนการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) สร้างความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบสำคัญคือ ระบบ e-Library ประเภทสื่อการเรียนรู้ทั่วไป และระบบ e-Library ด้านข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1943665235703108

เอกสารแนบ

1

img_61a4b1549803f58a4acae218fd368392

4 ครั้ง
2

img_3efaf410e37d2063814214799ec8ac04

1 ครั้ง
3

img_9a91c1093c116bd210bacf44104cc7dd

1 ครั้ง
4

img_90a4dbd41cac2c885dd1afd8b03eafad

1 ครั้ง
5

img_f9d2804ed4fe1a512cb3c39f77e74944

0 ครั้ง
6

img_760004134b0d76567035a61a8998e675

0 ครั้ง
7

img_f9849462d9880bc63731dd61a89e65f1

0 ครั้ง
8

img_bfb7da3ae98b2e2f8378ff2364313111

0 ครั้ง
9

img_bbb4ee0f7bfe56e513399d9041b5a19f

0 ครั้ง
10

img_4cb11bc48f88eb049a180ec9448317e1

0 ครั้ง
11

img_1886ab8e7efb19f757f65c4fbab4e9f3

0 ครั้ง
12

img_bbc26303088e2b0bf0992c2b51516eac

0 ครั้ง
13

img_a012ef8f8bd34bab2e6a386c15d87fa0

0 ครั้ง
14

img_4e6272fd1c9c5667e5e98511013261b1

0 ครั้ง
15

img_2d364f191666d587655861f9cbd1c04e

0 ครั้ง
16

img_16ff09839d7d1536401aafdde0dcc629

0 ครั้ง
17

img_2019797d08c2d5f444d20c8077f2aae6

0 ครั้ง
18

img_5f2f462bfd4925154ecd2c2ebdbdecc7

0 ครั้ง
19

img_03e49cdac8027589650f57093e0a899b

0 ครั้ง
20

img_b6ad2375dd14ff78f7ba3a813d1c0403

0 ครั้ง
21

img_b2a3edb5d8c031342da81c6fe4cc8425

0 ครั้ง
22

img_ed159db6dfcad528e0ebbe24a7c367d7

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : National e-Library