DGA (สพร.) ร่วมการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลของโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library)


14 พฤศจิกายน 2561
1234

National e-library

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หอสมุดแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมรองรับไฟล์ข้อมูลดิจิทัลที่ได้รับจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในด้านความสำคัญของการเรียนการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) สร้างความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบสำคัญคือ ระบบ e-Library ประเภทสื่อการเรียนรู้ทั่วไป และระบบ e-Library ด้านข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1943665235703108

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : National e-Library