สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561


13 November 2561
714

DGA ร่วมงานกฐินพระราชทาน 2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และดร. อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

เอกสารแนบ

1

img_b1cfee08454ea367c9c153bdf2aa9d81

0 ครั้ง
2

img_95afe8400c1c90653f3457196fc3797e

0 ครั้ง