สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561


13 พฤศจิกายน 2561
1234

DGA ร่วมงานกฐินพระราชทาน 2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และดร. อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

เอกสารแนบ