TDGA จัดงานสัมมนา Cyber Security For Digital Government


31 October 2561
1410

สัมมนา Cyber Security For Digital Government

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  จัดงานสัมมนา “Cyber Security For Digital Government” 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล สามารถนำแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล เกิดการเตรียมความพร้อมของหน่วยภาครัฐ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถประยุกต์ใช้งานความรู้ แก้ไข แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานได้

โดยมี รองหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลกำกับงานด้านนโยบายดิจิทัล หรือ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรระดับชำนาญการภาครัฐ ทีมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายทางด้านรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1924561030946862

เอกสารแนบ

1

img_c9abc923d25254f985160e7b64b0e42b

2 ครั้ง
2

img_710e20241f4454d0cdd4a106dd50b4f8

2 ครั้ง
3

img_8dd6cfbefae20489b740b731faf80050

1 ครั้ง
4

img_e10e4bc6a43f5d3c3974658d9c281822

1 ครั้ง
5

img_e73c761f8a0e7e28d75765f55e2726a0

0 ครั้ง
6

img_a3953bf372079059ba6638aa6d0f0af8

0 ครั้ง
7

img_e6835781fdb40bc8ddb2cf7f65426d35

1 ครั้ง
8

img_1d03de381bc0438bc5ed5a6d58144dc5

0 ครั้ง
9

img_a6723855d136956e25ad75a159ef7b71

0 ครั้ง
10

img_9af4a820a978d288ec0178890459833d

0 ครั้ง
11

img_c52a35694187d3212735e56d08fc4426

0 ครั้ง
12

img_d85e601e910f3327b202093d46f7c557

0 ครั้ง
13

img_4b0111249174a61919f9e232a1cfae98

0 ครั้ง
14

img_c3cc297cfdf59b9e06f7decdec56a8eb

0 ครั้ง
15

img_f79c943025bcd6c52481a138bff397ca

0 ครั้ง
16

img_572dbde81ad7dc2509a10130058a9e18

0 ครั้ง
17

img_4fc79f2c4fee20c4e626ab52df355108

0 ครั้ง
18

img_f156ec59cec8102184ff0d786466a8ed

0 ครั้ง
19

img_2550c946991fc987b45ee6987cf47006

0 ครั้ง
20

img_bc9ec58b556277b588555078accccf5d

0 ครั้ง
21

img_ecd593248844883f7e9abddf480eb3c6

0 ครั้ง
22

img_45abdf08b2865d0aef764766e714bb65

2 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Cyber Security For Digital Government