TDGA จัดงานสัมมนา Cyber Security For Digital Government


31 ตุลาคม 2561
1234

สัมมนา Cyber Security For Digital Government

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  จัดงานสัมมนา “Cyber Security For Digital Government” 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล สามารถนำแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล เกิดการเตรียมความพร้อมของหน่วยภาครัฐ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถประยุกต์ใช้งานความรู้ แก้ไข แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานได้

โดยมี รองหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลกำกับงานด้านนโยบายดิจิทัล หรือ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรระดับชำนาญการภาครัฐ ทีมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายทางด้านรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1924561030946862

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : Cyber Security For Digital Government