DGA (สพร.) จัดงานสัมมนา Estonian Government and Private Sharing on Digital Services เพื่อส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย


26 October 2561
838

Estonian Government and Private Sharing on Digital Services

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  สพร. หรือ DGA จัดงานสัมมนา Estonian Government and Private Sharing on Digital Services ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐบาลดิจิทัลจากประเทศเอสโตเนีย

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานภายในงาน และผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญในด้านรัฐบาลดิจิทัลจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเข้าแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากทางรัฐบาลเอสโตเนียด้วย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ Function room 2 ชั้น 12 วีโฮเทล กรุงเทพ

เอกสารแนบ

1

img_b5356d64ec85875b2cc7a3d4799d1322

0 ครั้ง
2

img_57091d14554952fb4511785cd887aa7c

0 ครั้ง
3

img_30562f94f7ce8ce1355bb091f80b111e

0 ครั้ง
4

img_3176d825fb658f20b7cb060b39fc1a7c

0 ครั้ง
5

img_0299c165983663b34d5b96b2d16809b2

0 ครั้ง
6

img_37d0996b29488705aff496f1d304d270

0 ครั้ง
7

img_b9ce356f6474c08b0567cb0a233a8cad

0 ครั้ง
8

img_8891f919172588a79c62ce2ab7a45187

0 ครั้ง
9

img_679d7ee8df9574f93dee9b51c92abbe1

0 ครั้ง
10

img_4bbc7d8409aad1308f5618c3ca4dd540

0 ครั้ง
11

img_df7e5bb3877d1167a8a4a94f911257a2

0 ครั้ง
12

img_1ac91f870f84b93a52684e665139eca3

0 ครั้ง
13

img_27a87ed1ff0ea58922ff95664cf0f532

0 ครั้ง
14

img_87e5ec9486433c9df96568eeadb15755

0 ครั้ง
15

img_231115467ae81452e7eb97a442e071cf

0 ครั้ง
16

img_832e57b8aeafdbc493d80bf6b9f1d07c

0 ครั้ง
17

img_9610361ee5206270afddc9bba47aa5bc

0 ครั้ง
18

img_90e8b90a4021eebf781698f4396f4023

0 ครั้ง
19

img_681816ea7d87d2123db66ae955fda6b4

0 ครั้ง
20

img_08ecb81757d2a618e438227e7ba2470a

0 ครั้ง
21

img_70429cf4b088404eaf2338830d7bff7c

0 ครั้ง
22

img_2a57a23ed408ce7b19ff92f1c6b8e02b

0 ครั้ง
23

img_a6d5531462e659bc14b47ae7d9bd47a9

0 ครั้ง
24

img_709edc3e0fedd4ae68a98bda484017bf

0 ครั้ง
25

img_64518904501a64fb8461acf2a0e4c3e6

0 ครั้ง
26

img_603709ec1b8c3ddb79ada1d89cf38768

0 ครั้ง
27

img_4346e861811e711b8fc9d808f3e792bf

0 ครั้ง
28

img_6b94db43ff5d8bc0e208053b8d4adf26

0 ครั้ง
29

img_9188d0d6a7cc0eb54df95903ec2ccc4b

0 ครั้ง
30

img_616e74ede61f4ce45e4ded6f6711f94e

0 ครั้ง
31

img_03595118ea36fdf62b067a0c39e21223

0 ครั้ง
32

img_1bdc040e417ae3abd97f4b217f53a990

0 ครั้ง
33

img_e3781956dbeecfabd1f482a2c901dac5

0 ครั้ง
34

img_5f71748e11520a0f1baadd2108eda796

0 ครั้ง
35

img_63e4e21c49dc30905a89a3b28a7886a8

0 ครั้ง
36

img_4dea4eb5236e13218da70b6df9cb7bf6

0 ครั้ง
37

img_0b848c2b403ad7afe3d35bd49a811b8c

0 ครั้ง
38

img_0e0195aa5c2bcb294432e2aba56a157d

0 ครั้ง
39

img_ec99f2c2e923f1d4965f113ed772999c

0 ครั้ง
40

img_435d5436f2974f29d7ef31653f80502d

0 ครั้ง
41

img_b219fa4a013c9268bcd5eb7d8ee0d356

0 ครั้ง
42

img_b200b092f8d49cf9d0d56820cb948dd0

0 ครั้ง
43

img_5a301f4d4500ad7746420bafacacd94e

0 ครั้ง
44

img_f768bea38e7e7e98f646e0c72c7010d2

0 ครั้ง
45

img_88c7de59382d5cdadb38b61f26608cc4

0 ครั้ง
46

img_4063695293dea03a431d076cf7ce8bc8

0 ครั้ง
47

img_390f15bac218f8445f0ae8792e234acf

0 ครั้ง
48

img_fecc1a93c2f5dad57c43e032c85a019a

0 ครั้ง
49

img_fd5121cb37672c667b0962890b9442f5

0 ครั้ง
50

img_c89e2f9dbb8dcee774f0e8829d0c0373

0 ครั้ง
51

img_de62fa2f8c9ae98e912d1c92a46c1db3

0 ครั้ง
52

img_d01af82e044c87db697f74bb1c71f151

0 ครั้ง
53

img_02a89410eb4affea5412b21e93aabe04

0 ครั้ง
54

img_a4616a6ecb5a6ea4099b37d0203e0844

0 ครั้ง
55

img_5f9aef70fbc5f5a94ab6b9611f37acc7

0 ครั้ง