TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2


24 October 2561
774

TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data  รุ่นที่ 2

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data  สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2  เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตลอดจนขั้นตอน และกระบวนการจัดทำไปจนถึงการนำไปใช้ อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมณ ห้อง X01AB ชั้น ๑๐ ศูนย์ให้บริการและความรู้ Big Data (Big Data Experience Center: BX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมภาพเพิ่เติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1913389482064017

เอกสารแนบ

1

img_cac1a95fda228f5629ea12bb3927f556

0 ครั้ง
2

img_ab5ce053dc03465eb15bb10132fb419d

0 ครั้ง
3

img_6193aed7c0fbedcd02eb28efb07f99b9

0 ครั้ง
4

img_c6f81dac055d5eaa3ebb5752a6379d3b

0 ครั้ง
5

img_8711afc8379f7ac71688d65adba28a8b

0 ครั้ง
6

img_ab4e0c132e051bc306d269832a23f11d

0 ครั้ง
7

img_13355e9fad336b296f063a8e8e193c8f

0 ครั้ง
8

img_0d30ec98b96901e9dce5b2f5946f0cda

0 ครั้ง
9

img_afd703dd3f10d0bb8cb77c56540f75d4

0 ครั้ง
10

img_4337079ee4f875e4513bad579767f06f

0 ครั้ง
11

img_375cb21d7f861071dbf3c8895c0c9f47

0 ครั้ง
12

img_4fa407bf6dc819453527433e6bafaedb

0 ครั้ง
13

img_81eb83fce2b7e9c096c91fee1e725813

0 ครั้ง
14

img_1902fa2a85505b0a9b70bc51ea75df3e

0 ครั้ง
15

img_3eb0ea6fcddd0f32b0603100e7b87f52

0 ครั้ง
16

img_d7bb65ed355aa64080d97702ea301e92

0 ครั้ง
17

img_a6e67ec4f6fd64fd760341131bb20151

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : รุ่นที่ 2