TDGA จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Engineer) ให้กับผู้เข้าอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ


22 October 2561
829

หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้กำกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Engineer) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล ให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่  18 ตุลาคม 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอบรม 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวต้อนรับและขอบคุณในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1909408929128739

เอกสารแนบ

1

img_8395f049223641858a20f4d7ea42d1db

0 ครั้ง
2

img_43383a6979a2463ca26531d3706e17b6

0 ครั้ง
3

img_91dee24c42ce88608705fcbbe0fdc686

0 ครั้ง
4

img_8027785e3866fa3f5fc0e707d7e3ddef

0 ครั้ง
5

img_04ebe19687846f84e3ef6bb8369b78dd

0 ครั้ง
6

img_ef0204649fb9e39d0a0450090b86e61d

0 ครั้ง
7

img_3a9b1583fd61b347e1b1ad9eaf4a2684

0 ครั้ง
8

img_7b4c95dff1046a365156918780fea29b

0 ครั้ง
9

img_5cd4b5604f95e463f91222837f5943e6

0 ครั้ง
10

img_c61d6561d90d0aa777f8a7c04e2509ec

0 ครั้ง
11

img_7408ee7bb6c39a173b1480cd68600958

0 ครั้ง
12

img_20ca9f1c948a48f2033e5a8289807d07

0 ครั้ง