TDGA จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Engineer) ให้กับผู้เข้าอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ


22 ตุลาคม 2561
1234

หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้กำกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Engineer) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล ให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่  18 ตุลาคม 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอบรม 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวต้อนรับและขอบคุณในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1909408929128739

เอกสารแนบ