สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำบริการดิจิทัลภาครัฐร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big Bang 2018


2 October 2561
1095

DGA ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การหมาชน) (สพร.) หรือ DGA นำบริการดิจิทัลภาครัฐอาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ (GNews) แอปพลิเคชันระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 อาคารชาแลนเจอร์ 1 – 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

1

img_2aba28b79e9f03d1c59d29f8cacfa329

0 ครั้ง
2

img_9ad6f5c0ddf0174126061a044db6a7b4

0 ครั้ง
3

img_4f44829d459107dcb01145bdd69d1140

0 ครั้ง
4

img_4388965df576c8f1f81548a56b98e165

0 ครั้ง
5

img_94193908b8c2bbc357df429859a5a7bd

0 ครั้ง
6

img_12f4d54d59db0568800f5ea2f84dd9cd

0 ครั้ง
7

img_eea0b47285f079412935f502681dc30f

0 ครั้ง
8

img_6f478e70bab35f9cc89a89396d844c0c

0 ครั้ง
9

img_28a6d3f866b3e6dafe218a02b8c43174

0 ครั้ง
10

img_468b859de9c910615ed50095ce31195b

0 ครั้ง
11

img_fe5989af630620e26c9217ed101b4310

0 ครั้ง
12

img_fcb1b4fa307e35bd32e1b7fbb603e67c

0 ครั้ง
13

img_59244010a189b5e0097427ee1a0097a5

0 ครั้ง
14

img_3ce0b03fccced72992a73fbc0229df7b

0 ครั้ง
15

img_d4eb8a91242c719ad681d69ec44b71ec

0 ครั้ง
16

img_cda291aa062c07690bed5c581d611834

0 ครั้ง
17

img_ac8dd7d8b021461935b1c359d4d10f85

0 ครั้ง
18

img_e4ad0afa280157c15fae6bb1a5e7abe8

0 ครั้ง
19

img_9b9e84669912952d1d36b290527588be

0 ครั้ง
20

img_d9a37b617ef2addccfd7b7a113ac453c

0 ครั้ง
21

img_0edbb7adab4555a3e7097c0ede0cf904

0 ครั้ง
22

img_8de229cada304b004f0c060725421b87

0 ครั้ง
23

img_8aee1c2026c083a2e984e42647bacf2e

0 ครั้ง
24

img_9a3da3b6545d5507fb9bddce538b822c

0 ครั้ง
25

img_1ab1aa2b355f2b8186e0f83c9afa35e5

0 ครั้ง
26

img_924894a0f9bbadd48747f4e305270ff1

0 ครั้ง
27

img_886edac8109b3b4e12747d2d3995e307

0 ครั้ง
28

img_ec00cb8ba6095781e226a2961e1724e3

0 ครั้ง
29

img_5cb72f6c446cccfa41d0923dc9cac966

0 ครั้ง
30

img_9a271f0799e5409dd4b969b1c7886d86

0 ครั้ง
31

img_e55494539d7399a8fe4f75b91d2e31ed

0 ครั้ง
32

img_fbebad37a7ed44f8615183e973f370f7

0 ครั้ง
33

img_424831903de0d896a2b7e742f6c20809

0 ครั้ง
34

img_201c8db30f77704cde16064e1b9eb1b0

0 ครั้ง
35

img_a3b77a875202df749674067dfb7fa804

0 ครั้ง
36

img_6111786887efa07456c59307874b5586

0 ครั้ง
37

img_99b1274b1c027a588c32b2d65ffc05bc

0 ครั้ง
38

img_66d4f0271b2a7b72e381a92d7fcc3325

0 ครั้ง
39

img_e017e21f00376d9bdb30ddc6cd83e69c

0 ครั้ง
40

img_4c0ef1483493d9178dc3f1f858ec180a

0 ครั้ง
41

img_16f4a56d292724d040da17139af178a6

0 ครั้ง
42

img_c302c0a6c96245e252efdaffb924632b

0 ครั้ง
43

img_bda6e8b51e4db20c801a702419552f34

0 ครั้ง
44

img_5dfc104584eef13662a8966b15be6b9f

0 ครั้ง
45

img_0c09055702b5cd88cc1545141b7f16ae

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Digital Thailand Big Bang 2018