DGA จับมือ NIA ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น


28 September 2561
973

MOU DGA NIA 2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หรือ NIA ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น   ในงาน Government Precurement Transformation วันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

การลงนามในความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเร่งปฏิรูปการบริการสาธารณะด้วยนวัตกรรมภาครัฐจากวิสาหกิจเริ่มต้น ในด้านของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐ พัฒนาบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนวัตกรรม กำหนดมาตรฐานของวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจเริ่มต้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเพื่อจัดทำบัญชีวิสาหกิจเริ่มต้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐ

เอกสารแนบ

1

img_12484d7c1e21c19d74a2bf2bf298adb2

8 ครั้ง
2

img_d13bcae99bb0d49707a9a359ebe2c66d

1 ครั้ง
3

img_baba3a4012ab1c5e7ae0e9557cc84a95

1 ครั้ง
4

img_1ec86387ae04d5158e4fb1c5a068c8cf

2 ครั้ง
5

img_d90c644477149039684284caec00f472

1 ครั้ง
6

img_d35a64a3adf25d0d6bc563e21f3f9619

0 ครั้ง
7

img_33d5f583b78da946158d5efbacd3ad96

0 ครั้ง
8

img_69153a210c84705985d025545ab790c4

0 ครั้ง
9

img_cd6ee982232d560348ed6a608f980325

0 ครั้ง
10

img_68a080d6fe8bfc41986c35f9fe0831a6

0 ครั้ง
11

img_e5d9028c917873410bf6c55a5a632d58

0 ครั้ง
12

img_e86ef4964a152fcbb343f201a97d917a

0 ครั้ง
13

img_c126ec6cfd900f3e25c0284fcbb450c8

0 ครั้ง
14

img_b3dd59496b83a6f0a3990a4623368b01

0 ครั้ง
15

img_b812f601c7f3d9e27dd2bdd73c765ea2

0 ครั้ง
16

img_f6e00108a3ad1804b8d7a742e7ec6400

0 ครั้ง
17

img_760746a6d8ae4af76ce8bbf73c41e2e3

0 ครั้ง
18

img_ef8951fd368789ef0ddd62620f7c45a0

0 ครั้ง
19

img_d28dc1c187c5f51adfdda2f53f7f5540

0 ครั้ง
20

img_dc0d66002615e3eb8e6cc5126f01dae9

0 ครั้ง
21

img_625cfd7c46428bb3da5370b3379603bc

0 ครั้ง
22

img_b7b9c1cfcc8d93873e8e19b641cc81be

0 ครั้ง
23

img_bd3e446b9a2e9c7256299182616df412

0 ครั้ง
24

img_401a9ddf81d3bdb2a5c1cf7f760a0227

0 ครั้ง
25

img_a2c55d49152cf5485195871f463fd0bb

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : MOU NIA DGA