DGA เปิดตัว G-Cloud Openstack สำหรับภาครัฐครั้งแรกในไทย ตอบโจทย์แนวโน้มโลกดิจิทัล พร้อมเสิร์ฟ Cloud Technology Platform หนุนบริการด้านสาธารณสุข 4.0


27 September 2561
1748

OpenStackDay2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA หนุนบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุข เซ็น MOU ร่วมกับ ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพและบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย (Thai Care Cloud) โดยนำระบบ Thai Care Cloud มาใช้บนระบบ G-Cloud Openstack ในงาน Openstack Day Thailand 2018 เมื่อวันที่ 27 กันยายนนี้ 

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า DGA พร้อมทุ่มเต็มที่ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age) ณ วันนี้ ได้พัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) โดยใช้เทคโนโลยี Open Source Cloud ซึ่งได้ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของหน่วยงานราชการไทยได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มนำร่องทดสอบระบบ Thai Care Cloud ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลสุขภาพและบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ โดยมีศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาร่วมทดสอบ

ด้วยความสำเร็จจากผลงานที่ผ่านมาของ DGA ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ระบบการบริหารจัดการบริการ และมาตรฐาน ISO/IEC 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ในระยะที่ 1 G-Cloud Openstack จะให้บริการในรูปแบบ IaaS (Infrastructure-as-a-Service) มีข้อดีคือ ผู้ใช้บริการจะสามารถบริหารระบบคอมพิวเตอร์เสมือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย ผ่านทาง Self Service Portal เช่น การบริหารจัดการ การติดตามสถานะ รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างเป็นอิสระ โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับบริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.dga.or.th

สำหรับความร่วมมือระหว่าง Openstack Community Thailand ในการจัดงาน Openstack Day Thailand 2018 “Get to know OpenStack Infrastructure on Cloud” นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่ง นับเป็นแนวโน้มที่ดีทำให้เชื่อมั่นว่าอนาคตเทคโนโลยี Openstack ในประเทศไทย จะได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปและสามารถผลักดันให้ภาครัฐไทยก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

1

img_7e90fa62a938fffea790f69d53e83863

2 ครั้ง
2

img_392e6f025217eb72b2785557d7f71a6b

1 ครั้ง
3

img_67511584009a2e06228a5badca1c4bbd

0 ครั้ง
4

img_31b5cc36358cf4019f3d3ff4ed4318cb

0 ครั้ง
5

img_b3f561c2029be5c63fc8adc308f2c206

0 ครั้ง
6

img_fe15099501a8a5fab559553067cbd2ef

0 ครั้ง
7

img_ebb7a0039febb81cc074adcb13a604b5

0 ครั้ง
8

img_b05023e69bde3863cb05e81750ff7fa1

0 ครั้ง
9

img_d0a4a619441649bed61d1203343ea0d4

0 ครั้ง
10

img_5faf095dd9dffe1ca933c603cb042112

0 ครั้ง
11

img_185fe3179e4b9632ed7b95cf5ccaabf2

0 ครั้ง
12

img_c6532ab25a5638fec4d0a21982b549f6

0 ครั้ง
13

img_bd60a0f420af5f637864c8ae08e13916

0 ครั้ง
14

img_7c9114f8f3980b919097fee30504c5c1

0 ครั้ง
15

img_61edcab1159afd5f1e5e7b865e736c0f

0 ครั้ง
16

img_a92f617989aa2955ed1f1ec59e75792d

0 ครั้ง
17

img_786f238a290389bcd97676bf5b6f0ca6

0 ครั้ง
18

img_04008a5b2b6fbae5a45d7a7c563c9eb3

0 ครั้ง
19

img_b07458aa6aec97976025ed8f0882c350

0 ครั้ง
20

img_19f711f32f952735ebe46f83e6176a8a

0 ครั้ง
21

img_7e3efb4d7dca5b0f79dbccf6fcf237a3

0 ครั้ง
22

img_b569d97dd1670415addfa6a904ce2e66

0 ครั้ง
23

img_6a313ab0dbf2289ea1067bef5ee02c41

0 ครั้ง
24

img_d316a3af3ea87d53e504fb030dbadb8a

0 ครั้ง
25

img_63dafb7c43f305942c8e574d65ab21dc

0 ครั้ง
26

img_d6da8de670eb3a8668aabd6454df4be5

0 ครั้ง
27

img_6822eb961420acb5881849e438880b44

0 ครั้ง
28

img_7500320b18de30436f73cf478f82badf

0 ครั้ง
29

img_90deccd6a08e5b1d015d23238a8f8cb1

0 ครั้ง
30

img_85192048cd29cd0a037733f9effbfe53

0 ครั้ง
31

img_0e8e133bdca73e346547cb2b17c3f1a1

0 ครั้ง
32

img_9e593b25406c9d6765cc5a5432384a57

0 ครั้ง
33

img_31c6cf9156595c8e0affab74d9f3dc5f

0 ครั้ง
34

img_141828ece24a07901f94084e8ffe6d2e

0 ครั้ง
35

img_fb792ca8274512d2391fbbf2e4a3834c

0 ครั้ง
36

img_c90c0e11d991a733ff0079737897551d

0 ครั้ง
37

img_2e7abf45cdca6ce78e15cc315f0b87bd

0 ครั้ง
38

img_1554db137ea96efc6126b208d16c6852

0 ครั้ง
39

img_227d9d5964a845f283a443ce71cb0c88

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : DGA G-Cloud Openstack Openstack Day Thailand 2018