TDGA จัดอบรมในหัวข้อแนวทางการพัฒนาทักษะด้านทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล


26 September 2561
443

TDGA จัดอบรมบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมา 215-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

เอกสารแนบ

1

img_b2a411650d2b52c4baeb7e7c5fbed92a

1 ครั้ง
2

img_82a1350d835990ee0cfffecccc12dfb5

0 ครั้ง
3

img_5d01380d1e51d52cd891419899c68a89

0 ครั้ง
4

img_4d71a025e9fd54ba2605c973282a9adc

0 ครั้ง
5

img_9398ed0b61ea73c7dcbbc5c4cfb47ae2

0 ครั้ง
6

img_16bad0082579c36ede8f8bb1411b2271

0 ครั้ง
7

img_25785d098e322bf16750deeba6159753

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA อบรม บุคลากร