TDGA จัดอบรมในหัวข้อแนวทางการพัฒนาทักษะด้านทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล


26 กันยายน 2561
1234

TDGA จัดอบรมบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมา 215-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1877132282356404

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA อบรม บุคลากร