TDGA จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ 4 หรือ Security Engineer#4


18 September 2561
706

อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่น 4

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ 4 หรือ Security Engineer#4” เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โดยเริ่มการอบรมวันที่ 18 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

1

img_bb3202d18b6520dad6b6a55748bfa76a

0 ครั้ง
2

img_7d697011f0b2feb6dc1cbb513191e518

0 ครั้ง
3

img_6161bce4e1170e77dbfee8a58fc534ae

0 ครั้ง
4

img_fa40802ed9c47de898fb2a79951c706e

0 ครั้ง
5

img_788dad22a5fa8d2baf0d81d351d30e60

0 ครั้ง
6

img_99aa146e5a665eaad9bf120de679fc82

0 ครั้ง
7

img_b992a317cfdd37c99aa8bb903e27d407

0 ครั้ง
8

img_0683fb0e7fd70f89b3cc5c8b8f2e4a86

0 ครั้ง
9

img_e765a6d9600d1313a3a5c2e374e7e47b

0 ครั้ง
10

img_de0702359524956544546ee133abaffc

0 ครั้ง
11

img_aeb9687992af6d03b3a13b8b7068f959

0 ครั้ง
12

img_0b304cf3b1d078a59dcd28121faa6624

0 ครั้ง
13

img_ada549cb02469a6235c38f7a55e90f15

0 ครั้ง
14

img_4f68745efad45377078d46b340d3400c

0 ครั้ง
15

img_d4b4800f029232c883288ac998d29351

0 ครั้ง
16

img_a72d0d0f90450a0e20ce6de734ffcf02

0 ครั้ง
17

img_8389c91a1f89e106298280271d083607

0 ครั้ง
18

img_635aae4f894b11fe965976af25ef55ec

0 ครั้ง
19

img_6dda761ffd52ae434e88bbdb6626f55a

0 ครั้ง
20

img_22f34893ddd2235fa0d984178b860da8

0 ครั้ง
21

img_610db534b801c4dc3249fd80521b99f8

0 ครั้ง
22

img_9b1918eeaeeeb0ad1c2745554708e75d

0 ครั้ง
23

img_ac68dff5cc7d477c914eeca3a9d516c3

0 ครั้ง
24

img_bb5b2a951916cacb0298bbbb7c8bcaf0

0 ครั้ง
25

img_cd19b8e36684ead6c74b14ebd3eb36ce

0 ครั้ง
26

img_9257767294550960ae1dbbbb5bd63b93

0 ครั้ง
27

img_cc8a35c142b73b6c27d720a914f3d9cd

0 ครั้ง
28

img_58d5b11ea637c1ac80ce58d69fd5642b

0 ครั้ง
29

img_41a1a3a2fa9666ca21d533574a003cd0

0 ครั้ง
30

img_255b63c28bad918289a616ef80572344

0 ครั้ง
31

img_5392959a00a013032bea0092c7c61c6f

0 ครั้ง
32

img_73d569a9fac5e5d49ead40833d40a2a9

0 ครั้ง
33

img_6e7d6f88f8adceacc61ef145238205a5

0 ครั้ง
34

img_18710d71c9be69f556f214a1bb7a07e7

0 ครั้ง
35

img_a34282a80c13de39a89512b0d06b6015

0 ครั้ง
36

img_dc4d105c4ccb6a4abe2aa1ced4709076

0 ครั้ง
37

img_13d98423cab5ae7165ab868e577a66d1

0 ครั้ง
38

img_8862a3d8cca70e70b42f404c37e27678

0 ครั้ง
39

img_771be0c060471b6bb09d36852c340e7a

0 ครั้ง
40

img_cbc68dd398005c0949cde2de68355436

0 ครั้ง
41

img_30a3218ac0528df4d3496c710cb085a7

0 ครั้ง
42

img_49e8a5a5efbe28d950417adbb1ae1366

0 ครั้ง
43

img_58bc7bcdc156710996cf7e8b8571530e

0 ครั้ง
44

img_04d4ac7dd53a110d77f185ab5224af83

0 ครั้ง
45

img_7637d19e320404537e87aff1d630e4a9

0 ครั้ง