รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการแก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


13 September 2561
1372

รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย DGA

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการแก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_d1f0c76a2f241eba74979793b7c24c93

1 ครั้ง
2

img_97c7c4f485eaa15ac768b9fcec98a488

1 ครั้ง
3

img_59c97a82d82a954aed0eb0d4005314a6

1 ครั้ง
4

img_e433d62764a7637eeb6512641c8a2a11

0 ครั้ง
5

img_8a5fc963a0c7fcbfc46e24053221cd42

0 ครั้ง
6

img_95fafd02c12648446c03550dccb04b41

0 ครั้ง
7

img_f2f72ce0c16412dcd5ec4472f087a186

0 ครั้ง
8

img_0995d2eacb8280cd6caec1239ed1e5ac

0 ครั้ง
9

img_8ae80f6d2fb8c61156025dd565a5a189

0 ครั้ง
10

img_c45d9c448e72ed43cfe9db2dd0b9236b

0 ครั้ง
11

img_a2a1f43868f198ffd25c7c4225080777

0 ครั้ง
12

img_5b422bf6cce224bc4093ca677144ec0c

0 ครั้ง
13

img_1aaf1f2e27cbc9d23de2c0b985cfbd40

0 ครั้ง
14

img_4e03fa07bd06e665b875dbfd660766ed

0 ครั้ง
15

img_cb45a71ec6ec89fc2664d8c41fc6b216

0 ครั้ง
16

img_6ad40306cb3a83a7b39f26982af51ca4

0 ครั้ง
17

img_2bfc2c9c729b2e2f71a932c9fe6dcb19

0 ครั้ง
18

img_dcd0a585b730639998de5ea67ab041d6

0 ครั้ง
19

img_cbec75a86e5985bf55f69fb097acbd5c

0 ครั้ง
20

img_d714b867448171125600c7892ddb5086

0 ครั้ง
21

img_14996167c0b3870f0b57a1e094e49875

0 ครั้ง
22

img_23ba3bd6a20c160d948072af420665dc

0 ครั้ง
23

img_0f41ccc50c508d678aeaf01d2ee14fdc

0 ครั้ง
24

img_b9be8b0f02df401c6da10ed60de9e185

0 ครั้ง
25

img_42fbb1ca065751c7ce6f80420cba01c9

0 ครั้ง