รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการแก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


13 กันยายน 2561
1234

รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย DGA

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการแก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1861966813872951

เอกสารแนบ