DGA (สพร.) นำบริการภาครัฐดิจิทัลร่วมงาน 2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล


13 September 2561
788

DGA นำบริการภาครัฐดิจิทัลร่วมงาน 2 ทศวรรษแห่ง พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำ 5 บริการภาครัฐดิจิทัล ได้แก่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk), แอปพลิเคชัน GNews, แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน, Data Governance (กรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ) และ Open Data (ข้อมูลเปิดภาครัฐ) ร่วมแสดงในงาน “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต” และเยี่ยมชมนิทรรศการบริการดิจิทัลภาครัฐภายในงาน  ซึ่งมีผู้บริหารภาครัฐส่วนกลาง และส่วนราชการ 76 จังหวัด ร่วมงานประมาณ 550 ท่าน

เอกสารแนบ

1

img_0dc78a73f0769a0ad3d144dd9ebe8520

0 ครั้ง
2

img_0d25b3059b7ef3d16dab329b29581321

0 ครั้ง
3

img_dd70bee2db89fd75cfad25dfe9cdc708

0 ครั้ง
4

img_5aa579a0263b6cc6f6bcd9eec9d80169

0 ครั้ง
5

img_743f662c03ace791ce56a0efcd8b8f98

0 ครั้ง
6

img_f454f2e6d5328c2a724bf045e00e7b2a

0 ครั้ง
7

img_b2d3b9a268c98a5c129e938319558ed2

0 ครั้ง
8

img_e75d03dcd319f97fdcec113d40ddafab

0 ครั้ง
9

img_0ba6f02f2941a4bdeb41084a50df601d

0 ครั้ง
10

img_e7fe5c2a3f5c015a398af2eee4eca4f4

0 ครั้ง
11

img_f5c73a1260710dc388cf9a14de2d091c

0 ครั้ง
12

img_40c21682c9095c791a4ee04d5236563f

0 ครั้ง
13

img_e43141b3c9e25cb1e2a1ee727670f1e3

0 ครั้ง
14

img_b8ad843148594f40c05ca75c7cae4ed2

0 ครั้ง
15

img_3b5628f4fd6ae70404b4e054e45282df

0 ครั้ง
16

img_cc115f857cf87baabdcc6bb7e56dc4a2

0 ครั้ง
17

img_93d7e5270184d199145f38c1cc143446

0 ครั้ง
18

img_144187da678ed80399157a447257d220

0 ครั้ง
19

img_cac16ef93a77080e2f465b6bc80c2ad6

0 ครั้ง
20

img_ad43ce9789780c2334121304df1aac4d

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : สพร DGA