DGA (สพร.) นำบริการภาครัฐดิจิทัลร่วมงาน 2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล


13 กันยายน 2561
1234

DGA นำบริการภาครัฐดิจิทัลร่วมงาน 2 ทศวรรษแห่ง พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำ 5 บริการภาครัฐดิจิทัล ได้แก่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk), แอปพลิเคชัน GNews, แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน, Data Governance (กรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ) และ Open Data (ข้อมูลเปิดภาครัฐ) ร่วมแสดงในงาน "2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ" ซึ่งเป็นการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต" และเยี่ยมชมนิทรรศการบริการดิจิทัลภาครัฐภายในงาน  ซึ่งมีผู้บริหารภาครัฐส่วนกลาง และส่วนราชการ 76 จังหวัด ร่วมงานประมาณ 550 ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1861892877213678

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : สพร DGA