DGA (สพร.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3


29 August 2561
921

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร EA รุ่น 3

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง bettercup ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวส เทิร์น แจ้งวัฒนะ 

เอกสารแนบ

1

img_571e340d138696141250b6970f5293a6

1 ครั้ง
2

img_163f875cd620c126257c8d289d25796e

0 ครั้ง
3

img_564c3b223bd321cff9e44ee7293edc30

0 ครั้ง
4

img_4e7dd33a1d1741beab31fdb2862d7964

0 ครั้ง
5

img_97f858ecad9e3a2ba0224246bae564d1

0 ครั้ง
6

img_9112eea2e271a5dac07892a9969a4c78

0 ครั้ง
7

img_d525acd96141648749f3da866e05f19c

0 ครั้ง
8

img_f7d2644436d1b32c53dd5e00505dd95c

0 ครั้ง
9

img_f02445ecf1758f505c2ebde60d6040e3

0 ครั้ง
10

img_0503b325cd194552766741266d1124de

0 ครั้ง
11

img_dc6f76e280ed794ce66dacece71b1a39

0 ครั้ง
12

img_d41fc12157fa1f0b7e162954e1a224cc

0 ครั้ง
13

img_299418b0c857a02d1b3eb65c13626a7b

0 ครั้ง
14

img_14a055a18a45fef05daa54a7c517f4d0

0 ครั้ง
15

img_3378158d960c763400bacf2a520898df

0 ครั้ง
16

img_1c62d598f7361a0c54f3b347c6912f78

0 ครั้ง
17

img_b5840812e8202807201a08a0a4687d57

0 ครั้ง
18

img_532656ede0711d959ffd3310a2b477d0

0 ครั้ง
19

img_bf177b902b3fdcf346f34683745b2b40

0 ครั้ง
20

img_fc6a7c8cb7d1310d94f8675453674501

0 ครั้ง
21

img_dc58ba553595ceb91e841b4ae5c97274

0 ครั้ง
22

img_22d5acf4c825dee683fdc65203e5e4ee

0 ครั้ง
23

img_356edc2a79075b801ad8cb5ec50952e1

0 ครั้ง
24

img_275e74015a00d820201fe926fa60cb53

0 ครั้ง
25

img_0e581eb50a6936ed0f4a3d7694f83418

0 ครั้ง
26

img_c16abe1b1454fe5594a1bac27a2364ce

0 ครั้ง
27

img_922a8ce6965b9df5c00729bd1286dc65

0 ครั้ง
28

img_a65cfb0543dc69b0355f5e06d9a14618

0 ครั้ง
29

img_e0604d2c9e507fd67b50381e778abe44

0 ครั้ง
30

img_82c03704d62cab0ffa937a4a6ee87822

0 ครั้ง
31

img_f5a60a9bed9cb5f3483458e3782a3ca3

0 ครั้ง
32

img_ca8d6f2c1cd87e1d3e5f5a5acc87c8e0

0 ครั้ง