DGA (สพร.) ร่วมงานเสวนา เรื่อง “การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”


23 August 2561
915

เสวนาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมงานเสวนา เรื่อง “การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดร.ศักดิ์ ได้นำเสนอรายละเอียดในประเด็น “Data Governance ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานเสวนาฯ ดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

และภายในงานเดียวกัน สพร. ได้นำบริการรัฐบาลดิจิทัล อาทิ GNews มาร่วมออกบูธนิทรรศการให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมเสวนาได้ลองใช้บริการอีกด้วย

เอกสารแนบ

1

img_72b9ef12e33390f0d2c98bc840d3a396

1 ครั้ง
2

img_421871464536f0b827fd51d00e655984

0 ครั้ง
3

img_9d03c3caf61897b287afc2038ac4265e

0 ครั้ง
4

img_5d4fb67965363db9c5a01e0e08414a49

0 ครั้ง
5

img_ce0744ed9b743ca0d288e33288ac746e

0 ครั้ง
6

img_e3c9eeae3110808b8f22d92c914354f7

0 ครั้ง
7

img_b249662034db02af620bfac5c339cc1f

0 ครั้ง
8

img_053ce2113ac7498f50cefdc7b1a20248

0 ครั้ง
9

img_668e5b09684775799e1bfdb337552889

0 ครั้ง
10

img_1ed97dcc9883c6a97f0a9d0fa6b93290

0 ครั้ง
11

img_f02fb2935beda325bda863c817a34cc7

0 ครั้ง
12

img_40815bbf77c2789f49da1cd1eaa81f3a

0 ครั้ง
13

img_68b5224780020d3ba89c23303e2d716c

0 ครั้ง
14

img_6dd0552b859013d0b9d64fd1f446a091

0 ครั้ง
15

img_9e6383a270aa4f21096e781549864b71

0 ครั้ง
16

img_571bf48005e44d6bf3131aaa624b2cd3

0 ครั้ง
17

img_0e690da6b3048673209d98e84b9a1f6d

0 ครั้ง
18

img_5116d3ed4cecdedb561f920e7200a6b0

0 ครั้ง
19

img_137aa7aadab2f1e3504e53dd5870f8e3

0 ครั้ง
20

img_5420ce3e57c2159a2580e8b285a60dda

0 ครั้ง
21

img_2b749c7bfee81fa5e3c4b36ecb76f832

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Big data