DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "ระบบภาษีไปไหน และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"


21 สิงหาคม 2561
1234

ปปช เยี่ยมชมศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "ระบบภาษีไปไหน และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก" โดยมีคุณอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยาการบรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1832023960200570