DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "ระบบภาษีไปไหน และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"


21 August 2561
1237

ปปช เยี่ยมชมศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “ระบบภาษีไปไหน และระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” โดยมีคุณอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยาการบรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

เอกสารแนบ

1

img_efc1800498f660c86e6c291d0e67e124

2 ครั้ง
2

img_9dc1726b0d70b182f75afd21afa27c40

0 ครั้ง
3

img_28ffb517cda16cc756c8fae4b7281e60

0 ครั้ง
4

img_4975a250f56acad05e25627244aba499

0 ครั้ง
5

img_dd952b45e5f1934e5406e9cbe9295d00

0 ครั้ง
6

img_e0f12b4ecce127b6d1d5d85f65d1b93c

0 ครั้ง
7

img_8f6860cb749dd8ee28c108bd72bea39b

0 ครั้ง
8

img_910060e1ea0d9da96b9f39f478db9417

0 ครั้ง
9

img_eb66946b8e2a53dd5416df5b771fd712

0 ครั้ง
10

img_0af46285ffda17cd814dd69b214f725f

0 ครั้ง
11

img_a6f4f51298c03a797eef9b2d0f021a2c

0 ครั้ง
12

img_00143a23750ce02ab86a9db095c04719

0 ครั้ง
13

img_a4a00ad2b7ad28b2ebcb92a5ad1b217f

0 ครั้ง
14

img_2f482f59252f17e49ca1a1890c724b35

0 ครั้ง