DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบมาตรฐานห้อง Data Center


17 สิงหาคม 2561
1234

หอภาพยนตร์ดูงานสพร.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ G-Cloud ระบบตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) และระบบมาตรฐานห้อง Data Center โดยมีคุณเทพฤทธิ์ สัมปรณะพันธุ์ จากส่วนโครสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1825079530895013

เอกสารแนบ