DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบมาตรฐานห้อง Data Center


17 August 2561
1279

หอภาพยนตร์ดูงานสพร.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ G-Cloud ระบบตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) และระบบมาตรฐานห้อง Data Center โดยมีคุณเทพฤทธิ์ สัมปรณะพันธุ์ จากส่วนโครสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

เอกสารแนบ

1

img_b2cc79f7e0f4102c20a897941d9fe11c

4 ครั้ง
2

img_6d2af6ed60d42b50618592f6729fa42b

3 ครั้ง
3

img_2c266ecc4ecc9cbd7571cb6dedb3c9a1

2 ครั้ง
4

img_daeb79dddfdd91a21bad9ab001a60f15

2 ครั้ง
5

img_1f75b7bab447f862df22279fbbb28f57

2 ครั้ง
6

img_ebe08aba7013eff504a064dcabc0116a

1 ครั้ง
7

img_1a61c7ed9953eb7ac8816d7e6648fe2f

2 ครั้ง
8

img_1590d19a06657391b87f1a36cc40f3f9

2 ครั้ง
9

img_0933e97a09ffd028faaddd8b788c875c

1 ครั้ง
10

img_2ff5b9b960de552f584d56d87059e3fa

2 ครั้ง
11

img_5b36eccf8dedc3d71ac559a716351a05

1 ครั้ง