พิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8″ (e-Government Executive Program: e-GEP8)


15 August 2561
1116

พิธีจบหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร eGEP รุ่นที่ 8

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดพิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8″ (e-Government Executive Program: e-GEP8) โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทั้ง 17 ท่านที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเมื่อวันที 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ 

โดยผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถยกระดับวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1823612451041721

เอกสารแนบ

1

img_762ba2c017038718955b615c070c3016

0 ครั้ง
2

img_cd938463ce46f582b74fabbbe6d96244

0 ครั้ง
3

img_2f7bb024b35e303a8bf23d4b020380a0

0 ครั้ง
4

img_8933e7b936fcbaa5745616f5fde7382d

0 ครั้ง
5

img_68d13e63388f718186b47bc7b572b9aa

0 ครั้ง
6

img_018bb335d32705df9b2f7ac9311fab6d

0 ครั้ง
7

img_c9eaea613f6c2bd792baab8d42a47f74

0 ครั้ง
8

img_5f6e1ec0e81340978c1ed7b8657a482e

0 ครั้ง
9

img_24ef79c26d79d3e56329d89f29b5a614

0 ครั้ง
10

img_d93018fe5060591a4408cad1949f5baa

0 ครั้ง
11

img_0cf8de7ad39186100ee5c05d48f47490

0 ครั้ง
12

img_5dd27861f18d35341b6213a933eed3a6

0 ครั้ง
13

img_30fadad4a3c1e4b8a49191ad5dc548ea

0 ครั้ง
14

img_e3bb1e8978117400110227ec06f7f00a

0 ครั้ง
15

img_aa4ab803e076b7f56902bf932e0a8004

0 ครั้ง
16

img_a528ee1960e41b23785aff3f9b422c1b

0 ครั้ง
17

img_b92b95395bec9243611f4178a5a4796c

0 ครั้ง
18

img_5fefda5d362e3cbb1a7a9f81a7389bc0

0 ครั้ง
19

img_5176af76f7a8cd6515d771f49f4529a4

0 ครั้ง
20

img_80b5c3296fe2a4d1c5ab63277e8c2e3e

0 ครั้ง
21

img_b2b69135aea88310a0ad44674e23f089

0 ครั้ง
22

img_ee20db13153b83bc3d731c49d62768be

0 ครั้ง
23

img_e806bdd3888e1f647eaf3652a28f85c5

0 ครั้ง
24

img_8c680a315e7a7e78ecb476ba7acdf13f

0 ครั้ง
25

img_153807526198af8ceca014d6bfe460f4

0 ครั้ง
26

img_63f29c976fb9cea095550bf330f7e46d

0 ครั้ง
27

img_5cd7224a5e44027e37868b059008df22

0 ครั้ง
28

img_8c4929aafc030394bac3274bbe5c51ea

0 ครั้ง