พิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8″ (e-Government Executive Program: e-GEP8)


15 สิงหาคม 2561
1234

พิธีจบหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร eGEP รุ่นที่ 8

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดพิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8″ (e-Government Executive Program: e-GEP8) โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทั้ง 17 ท่านที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเมื่อวันที 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ 

โดยผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถยกระดับวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1823612451041721

เอกสารแนบ