DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานและบริการประชาชน


15 สิงหาคม 2561
1234

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ Change your mindset for success ประจำปี 2561 โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานและบริการประชาชน ให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1821786477890985

เอกสารแนบ