DGA (สพร.) ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561


6 สิงหาคม 2561
1234

DGA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561

โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ห้องฟีนิกซ์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2561 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1805660679503565