DGA (สพร.) ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561


6 August 2561
792

DGA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561

โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ห้องฟีนิกซ์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ

1

img_f27d7f60aeb6fadb3a18a04a02a284c0

2 ครั้ง
2

img_3ddb6006b0e249a127b97dbe8f1aab82

1 ครั้ง
3

img_bf30fc4b7f6a4983a70c63cfece6e455

0 ครั้ง
4

img_bf59d36a09982db6199f395166a81420

0 ครั้ง
5

img_06d1fbb0502da83dc52f4cb514752c6a

0 ครั้ง
6

img_510a6b7664cc20591a2289de352ccd2a

0 ครั้ง
7

img_c60a29b869ca2a7214ad280efd91441c

0 ครั้ง
8

img_504200a3cf05134ec7488f9d062ab00d

0 ครั้ง