สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ


1 August 2561
997

ประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ

สพร.
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อนำเสนองานพัฒนามาตรฐานหลักสูตรดิจิทัลฯ พร้อมหารือประเด็นเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ  ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Kensinton ballroom ชั้น 5 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_b20ea057a23d72adc545d9f9aacbf346

1 ครั้ง
2

img_286d4ef1541ba2ff840df75072a074ad

0 ครั้ง
3

img_191134421e61d289b2ab8477cffdd92f

0 ครั้ง
4

img_b3cb9fb2d3f3b3fdcf7c719d6b169a68

0 ครั้ง
5

img_239b66298d284b72510418e28dd35919

0 ครั้ง
6

img_077c650cf03728910542b265456b4add

0 ครั้ง
7

img_f4eb99320d2510a9dad176ff523c2526

0 ครั้ง
8

img_01d26857c20b06b2f9a671360614baf6

0 ครั้ง
9

img_633800bf690f21139645bf93ece6eb4d

0 ครั้ง
10

img_ffc65a0f874e37737e3fca25224b0024

0 ครั้ง
11

img_4497cf87688e5600eadfa90f2cdbd256

0 ครั้ง
12

img_74204c7e9dbed1e27f4a2630539bf943

0 ครั้ง
13

img_29575f86ba6b8eb20c72326e1f061ae9

0 ครั้ง
14

img_8e00d1d8a91a9c884c68ad7afb7b7c71

0 ครั้ง
15

img_39ab1382aabfb6fd81edf167a9c5cf77

0 ครั้ง
16

img_cb4368ac073bdc588bc85fb7b284c664

0 ครั้ง
17

img_2fc663ced30f8a491f8308b598106959

0 ครั้ง
18

img_f5f7ea1df1bed3b9ee1e27368d3d8b84

0 ครั้ง
19

img_46ff2fdb98dcd7fd098942e737e4f62e

0 ครั้ง
20

img_7d1f7a00d36d97f5d8c32766d051b762

0 ครั้ง
21

img_bcd7c8ce7b12be2d668f16f97b566d1d

0 ครั้ง
22

img_ce430bb6be48b2460a8d0d5b2dc3b6b2

0 ครั้ง
23

img_8b93ef65caf3a7926f9f71c47bdafbb6

0 ครั้ง
24

img_3db78889652258d43fd3e4b8723927fd

0 ครั้ง
25

img_f4eda430eba9ed9fdf9a1f5b67127248

0 ครั้ง
26

img_715409c4f3be1d257aa5136a15289ea3

0 ครั้ง
27

img_05c878b96ba5757878a9c0f8c2c0c591

0 ครั้ง
28

img_1028f27392867960b7d3e65ab91783db

0 ครั้ง
29

img_0f93fa8dab98aa62494722c1a7239339

0 ครั้ง
30

img_3521be90be9bcd634087bc3bf2a96e8d

0 ครั้ง
31

img_8c38787ba8d00c1decc4d47414d834f2

0 ครั้ง
32

img_aca117fd7127b4a9ab1ffe0a2997a8a1

0 ครั้ง
33

img_8163627e17ebcacea9f9867e36646000

0 ครั้ง
34

img_842494781fa19ddfee214bad01388bfc

1 ครั้ง
35

img_1a3a92b01713a2b6e7bc0e9606409932

0 ครั้ง
36

img_e96430543e6dbe913292d90abe24f3fc

0 ครั้ง
37

img_8b3f5cc4b248fdd144277ca4665b3132

0 ครั้ง
38

img_8c805c85019966b3c4555f382b873f90

0 ครั้ง
39

img_eb017f95e46be2e46d2caa12f814d183

0 ครั้ง
40

img_2eb78c60bd068461ec21a6da47a8995b

0 ครั้ง
41

img_3f9532913324efa8a5190f27905fc927

0 ครั้ง
42

img_2c5087662f2bda82cc840f2d08668ca3

0 ครั้ง
43

img_5334293f9e7bd56ce0bfaecf06584207

0 ครั้ง
44

img_7fab5ca28f3ab6177af18db874a46e7e

0 ครั้ง
45

img_b63f654c34c4c14f13192654b17201da

0 ครั้ง
46

img_fda5a66a443303a443267ef76e79e919

0 ครั้ง
47

img_1b05bf18f6fbd83e774acc806a5a3487

0 ครั้ง
48

img_7fdaa710f69460ab52fc26805c97dbc9

0 ครั้ง
49

img_e99faf97ec7953aa02b16d41cadc39ea

0 ครั้ง
50

img_8b8faaa0a71d370e685bf7cb69c3068d

0 ครั้ง
51

img_dfaa0e9854f807043d7749174e84060c

0 ครั้ง
52

img_f785373f1c8b73913980444a2ca8255e

0 ครั้ง
53

img_4b4443520e4cf43c18aa2dddd5823a37

0 ครั้ง
54

img_5aab2d1ce06632567617ff47eb5c43fc

0 ครั้ง