สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ


1 สิงหาคม 2561
1234

ประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ

สพร.
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อนำเสนองานพัฒนามาตรฐานหลักสูตรดิจิทัลฯ พร้อมหารือประเด็นเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ  ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Kensinton ballroom ชั้น 5 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1797355050334128

เอกสารแนบ