คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศีกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


25 กรกฎาคม 2561
1234

สตง เยี่ยมชมดูงาน DGA

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO: Chief Infomation Officer) นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศีกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีคุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ เป็นตัวแทนสำนักงานฯ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1785645761505057

เอกสารแนบ