DGA (สพร.) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


19 กรกฎาคม 2561
1234

TDGA Digital Skill WorkForce 3 จบการอบรม

สพร.
หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 

โดยผู้สำเร็จหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง  

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tdga.dga.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1777394265663540

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : Digital G - WorkForce Government Officer Program