DGA (สพร.) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


19 July 2561
998

TDGA Digital Skill WorkForce 3 จบการอบรม

สพร.
หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 

โดยผู้สำเร็จหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง  

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tdga.dga.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1777394265663540

เอกสารแนบ

1

img_0c1e1a336b8aab3a12e7c84ff6a35974

0 ครั้ง
2

img_267047b3e766099c85389d02d7487435

0 ครั้ง
3

img_862dc2e59e7cccdfc71df9f168ceedd0

0 ครั้ง
4

img_4cfba3215278c4cb4367e591b192495e

0 ครั้ง
5

img_fe64bae0ab121e7c546be6bc3be9f0e7

0 ครั้ง
6

img_e852fbd6243a7f009d4f9605c3650b20

0 ครั้ง
7

img_5d210db72e1a79d2f91b43c57c9eb472

0 ครั้ง
8

img_c1d3d0590da4f9a7eaab3176bbb442a8

0 ครั้ง
9

img_bf094724b3f5272a72715a5d7d0ac598

0 ครั้ง
10

img_52544bebb7130cfc724dfe07b47daacd

0 ครั้ง
11

img_66678aed0d847042906286c657894d49

0 ครั้ง
12

img_e8b1cc8ee69f16adb331520165225ef6

0 ครั้ง
13

img_4fafb3f2d9002ce3ba4ede7d2288dea7

0 ครั้ง
14

img_c1f2edf03600a78912942c9e3858a845

0 ครั้ง
15

img_407382cde44ba89302d682a39127b8e9

0 ครั้ง
16

img_a923ad40c343fb620fb3d5dae3afefdd

0 ครั้ง
17

img_25eaaf53d53005bb5827d236132339c8

0 ครั้ง
18

img_99e0a1b302e5ae733d2874781321dc27

0 ครั้ง
19

img_9a7fa4a7e46c25048f4b3835aa43ea86

0 ครั้ง
20

img_2e1e8480a4e5871137ce7e09b0faafff

0 ครั้ง
21

img_8e438e99358e8846caef7a75282aacdb

0 ครั้ง
22

img_fd9f3c5ccee775e4937805d3ddc55e30

0 ครั้ง
23

img_8949669cc2628d8ef135c3e1d7e9cb7f

0 ครั้ง
24

img_e3cbf88c21f12a1c011882ae31510709

0 ครั้ง
25

img_b67d9a9408226336b8a2780b8ff8865f

0 ครั้ง
26

img_e15b32f90e91653c2b627d4010864f3a

0 ครั้ง
27

img_3edcc286730f5614f035c62ab3772195

0 ครั้ง
28

img_9ad43f28dfbe8e7e32e0df538ec853c4

0 ครั้ง
29

img_d5cb2f3e097d325a4f9aa3a8feddf5bd

0 ครั้ง
30

img_07caa9a3865ec1aa1cea3b1dbb5be6c7

0 ครั้ง
31

img_5ce42f27200649d02d15f5b698c2e921

0 ครั้ง
32

img_1f03edf751d2f51e35910683ddb2473b

0 ครั้ง
33

img_4892c9a5ad24086875b281684f8892cd

0 ครั้ง
34

img_45df912ce5cb0c4a31a37103fd5a1dc4

0 ครั้ง
35

img_df5c393ef7adf8708c005209a29bc141

0 ครั้ง
36

img_993d193857850588051f2600735d24a3

0 ครั้ง
37

img_28a0dce9753c82d637d9a43053d6bb86

0 ครั้ง
38

img_6c0d52ddcea9c2479ad94bd07bf5bfd2

0 ครั้ง
39

img_d4d04c5d66091838707f870a8491e1f1

0 ครั้ง
40

img_3d4e5972d95d6d022026aad67b6c0d98

0 ครั้ง
41

img_83045bace4d70d629dda8df99ac006d9

0 ครั้ง
42

img_356211177cfada4d940d24512ca302d3

0 ครั้ง
43

img_c7567063bb41361550b95e9d5abe7bf4

0 ครั้ง
44

img_18f0ca7022ad231b2ae25f2c89c42d1c

0 ครั้ง
45

img_96049d3d5080796cc81d7501a71e335b

0 ครั้ง
46

img_cea97a6f216a1328101f48cc6d7e6b94

0 ครั้ง
47

img_32bb26386ec547e2707f0a3361f056d9

0 ครั้ง
48

img_edce2ccc49dcc323b75d8f6369861702

0 ครั้ง
49

img_602ea15621af449dbd0ad541cbfe67d5

0 ครั้ง
50

img_2a7a585f9b70f26df698a46b7634d269

0 ครั้ง
51

img_53f7b2a7bb395500130d4a2cd8c433ee

0 ครั้ง
52

img_980addbb1878a0fac2b8f316dce13cd9

0 ครั้ง
53

img_db4829c528c5869fa39c0b8e3bb31fc2

0 ครั้ง
54

img_85ceed8d708b42eb4467766fa2c352fe

0 ครั้ง
55

img_5a2ba6ff20ecbf640402e25006161d39

0 ครั้ง
56

img_f2341d18ade41cc086b3fe225d5731c8

0 ครั้ง
57

img_010b3c91756d8eb9fe5f450e579c3176

0 ครั้ง
58

img_b917936bbb4695e72eac0982fe711412

0 ครั้ง
59

img_385a54e6344deb47e74c94e8a62889ec

0 ครั้ง
60

img_0c888aeff05c9f3b19c756929fbbaaea

0 ครั้ง
61

img_fc7843c7c3656403e7d6f29fb7f7dfaa

0 ครั้ง
62

img_11dc26d0f6fd8b84bb41cc39de6a059b

0 ครั้ง
63

img_903946171abd9b3a347c5657e5f2f87f

0 ครั้ง
64

img_04316ed4155137789a558c59373bfbdb

0 ครั้ง
65

img_765f1930cf5ae7f3adce150afc11a84f

0 ครั้ง
66

img_91d5a9b9a15aa46ac1c81bfa9d923a06

0 ครั้ง
67

img_c41e71afc7577968575e618c3a931f6c

0 ครั้ง
68

img_82a26fcf97fa7b550f00a67b6b1d78b3

0 ครั้ง
69

img_ea881ee2e45d96628873d1aa5862817c

0 ครั้ง
70

img_715b41c8d039135e14b5c32633a91f4d

0 ครั้ง
71

img_068bc9e81db256238005f0f8d71d02b2

0 ครั้ง
72

img_ad3312a42f5a16599c1c6ce49254fd03

0 ครั้ง
73

img_3921f3a6ffcb7582e693643bd521f726

0 ครั้ง
74

img_113d17da23cc5fdc3ab1dcc8e8eb6455

0 ครั้ง
75

img_4474608db4c9911bed83f09eabe29b3f

0 ครั้ง
76

img_4f92e1317a8b60ff5cfe3bcd5f9771a9

0 ครั้ง
77

img_4addc19e2de5e111150e50d4f8ff8fc4

0 ครั้ง
78

img_9e764343c8d33f51991dc5fd62bfb262

0 ครั้ง
79

img_00d2cc7d729e767ed4aa8b7adf1cac42

0 ครั้ง
80

img_426cbf1c3872d9d40e5836e6491ca154

0 ครั้ง
81

img_cccbe85a6b5a6154ee5cb9e6daf008e3

0 ครั้ง
82

img_d52ef3669db64106751ce4f76020a979

0 ครั้ง
83

img_f7d2dddfbd666dd15764ec4e32af2657

0 ครั้ง
84

img_fa7013a9cc8e16452c7ff6361b629ad6

0 ครั้ง
85

img_be0ffc96bf04ab51aa4007cdeb00e763

0 ครั้ง
86

img_a0a44e24ff3cca86d2ecf20164dc5098

0 ครั้ง
87

img_1786f71f6f6390726c8849e0e1935d58

0 ครั้ง
88

img_4a85da98fe960acce003e7d105f4e091

0 ครั้ง
89

img_26c177e6d067157cd6bfb846c7b67455

0 ครั้ง
90

img_ac9f496a629bb7fc834faebb428902ff

0 ครั้ง
91

img_f605f95d309afb5619cf2a9849f40d50

0 ครั้ง
92

img_6a9b37359afee0ce1c987ac52f8ceef7

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Digital G - WorkForce Government Officer Program