สำเร็จการศึกษาไปอีกหนึ่งรุ่นสำหรับนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 5 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ


19 July 2561
860

พิธีจบหลักสูตร Data Scientist รุ่นที่ 5

สพร.
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดพิธีจบหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” รุ่นที่ 5 อย่างเป็นทางการให้กับผู้เข้ารับการอบรมประจำปีนี้ 

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

เอกสารแนบ

1

img_12e6ad8416aab372d367bc28701ddb4a

0 ครั้ง
2

img_f8f94ad1c952bcbd9d55c410c3fbafed

0 ครั้ง
3

img_8a6e06de67ffca2d9aa506786db0a3f2

0 ครั้ง
4

img_c16eddb8a5e883579aba4b00fbd24218

0 ครั้ง
5

img_eb528a37f0f02ee31dea6574764e9b8b

0 ครั้ง
6

img_b1c48d4dcf354bd5dc66cb026056a0a1

0 ครั้ง
7

img_62950cf3fa7860880e1b5861d811eafd

0 ครั้ง
8

img_6f70a28f6fe836ef08f621bcfc10bbbd

0 ครั้ง
9

img_30e047c4dbd88b655d79613380a498ef

0 ครั้ง
10

img_a1a66a7e036f58108345635d8b473b32

0 ครั้ง
11

img_bbd229c1d3ce722fca4ed1a76b2c5d12

0 ครั้ง
12

img_1731d71d2b5511df73fa7c663d987976

0 ครั้ง
13

img_dffbef68bc623c7542dac9c9f4066414

0 ครั้ง
14

img_86f781d75af5bda0c11539f97aebbe83

0 ครั้ง
15

img_6a9e1e3f2eef644219edcac6e514d57f

0 ครั้ง
16

img_72cd80fbd87f5ad1e5a5174176849bb5

0 ครั้ง
17

img_c6cafb4c07bb78bb36e8ffd46b2635b8

0 ครั้ง
18

img_c17fc42577ef08e8baee1cab421bd717

0 ครั้ง
19

img_599a8fb75acf8cdb17df34326c793bf8

0 ครั้ง
20

img_24232ddf1edea4b95c93348aa0d97590

0 ครั้ง
21

img_03739c7eccd398702fb8eeabfe764d1d

0 ครั้ง
22

img_20afebe32ebfd0d0a11f5550656bf883

0 ครั้ง
23

img_c335f4ac59a0c32ed70a1ec9ec32318c

0 ครั้ง
24

img_f55a596e34ab8756a3f6370ad6302db9

0 ครั้ง
25

img_2fede59ca4f5de6b99f6ac5e8a03e613

0 ครั้ง
26

img_5d80899520cf8dfcca42efb9e640aade

0 ครั้ง
27

img_9f949cf4fecf3982387e363b0b206ff1

0 ครั้ง
28

img_2a18393668cadf892d7f508220c919e1

0 ครั้ง
29

img_471945c110b4f3dc837f22709e74c7d4

0 ครั้ง
30

img_492834caedda4abe2929b091ae1ad5dc

0 ครั้ง
31

img_c42d98e77143c93145ee6b1f500ec26a

0 ครั้ง
32

img_8357a3e72c253f3c599b0f20d180b2e7

0 ครั้ง
33

img_56d1b54d440b8bf1f9cb8be00155a1c3

0 ครั้ง
34

img_f28a1f58445afb0df51858e813e411aa

0 ครั้ง
35

img_6178fee8071eca3eb9bb9139db28326a

0 ครั้ง
36

img_fb9c87cc67bf01520c356c8887681daf

0 ครั้ง
37

img_e4544221404f37a380f77f2c90cb66cb

0 ครั้ง
38

img_ed260dc6921e370e2b2f53b8a6ed9fe9

0 ครั้ง
39

img_dca66189b3c8398f680fb70b5abb853f

0 ครั้ง
40

img_447bac879e520c62352e8898c0df7b1e

0 ครั้ง
41

img_8a991b03cfa3f918a084197a2fc6de9f

0 ครั้ง
42

img_120aa057a332b32f270d917024b003e9

0 ครั้ง
43

img_6f10b05067f81a46bcb3dca37c306219

0 ครั้ง
44

img_d486c2970ed71ddfaa567f99b1f76c7e

0 ครั้ง
45

img_2a599b76c1524e4035dcd2a5776fb7f3

0 ครั้ง
46

img_9a9f266fcf65694e7448bf3295cab833

0 ครั้ง
47

img_0686bfd51288e87edd6d03a44f54dbb5

0 ครั้ง
48

img_6fa58683428f403093a85b3449674ec9

0 ครั้ง
49

img_30861f4c40955647c153d16614aa0e01

0 ครั้ง
50

img_bba8cd44bc61ac1886e9e7fedb2222ed

0 ครั้ง
51

img_a57e018f3084aa5bd105096cfd427d6d

0 ครั้ง
52

img_c6f60064a2d2c7f2578dd2be26500d86

0 ครั้ง
53

img_8cb47aaefff311f078952fa8381845b3

0 ครั้ง
54

img_6021a72375ad29874602e1a0cbc8e8ff

0 ครั้ง
55

img_c1f3479ee28e56f4a8072cb422e69e3d

0 ครั้ง
56

img_d688666546370be42c96fef7de3858c2

0 ครั้ง
57

img_6bc246232aac95d950728686275ecc3c

0 ครั้ง
58

img_54a04762e0deaa0497de31f77d9b33a0

0 ครั้ง
59

img_dac09c10886fb3dc61d41331d773cca5

0 ครั้ง
60

img_f76df280afe7aecbc94deed2f13cf215

0 ครั้ง
61

img_4a962cced7bf5dec49ec82217e44acb8

0 ครั้ง
62

img_27cea7bc20f91b0fd52a7585a1b12c46

0 ครั้ง
63

img_77bf8198bdb1b1f26d602ec7b6267bf8

0 ครั้ง
64

img_487d075bd76af4016dcfff3a02ea4a2e

0 ครั้ง
65

img_39b6c2af886cc87dc2abce6786bda350

0 ครั้ง
66

img_db0ee07ae8d3106e0005558de37e1c65

0 ครั้ง
67

img_adf1ba477952ab20b4815191625b91be

0 ครั้ง
68

img_cdd78804160e8fa9023075ab67f13119

0 ครั้ง
69

img_e95c8dd09ce7268fb1afb6bf5b8344b0

0 ครั้ง
70

img_66ef6df8192601fab977ff274ea56906

0 ครั้ง
71

img_e18fb1ea55cf49181a6854590a2eb8e5

0 ครั้ง
72

img_df88fc845be68363a4fe402c8caaf536

0 ครั้ง
73

img_3326bf6dec5a9a3bcc9d109a43b2e360

0 ครั้ง
74

img_6b10c9bc24be052527a0e6c77a4128a1

0 ครั้ง
75

img_49df710638167df6e56f94b31a2e97e7

0 ครั้ง
76

img_c8cfc6ec45c4b9aa0f42686457eb76b7

0 ครั้ง
77

img_baf6e2f981d68cf3da9de85542e1a218

0 ครั้ง
78

img_b780b525e88a9ec0d6042e38c8db482d

0 ครั้ง
79

img_8fc5c241d70fc4f4da05493943c46991

0 ครั้ง
80

img_b1ce27e4efb85f8c0bc50f088da35a25

0 ครั้ง
81

img_1bc0e28869a9cca0141acc2bd6bff2a5

0 ครั้ง
82

img_2c98a43bf16c57d55fc84202da25ec0c

0 ครั้ง
83

img_27b5f59444a6ef088dfe6203eca6f3d7

0 ครั้ง
84

img_ad3dbe7a9190679f9a4674cbdf98421c

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA Data Scientist