เข้าสู่การอบรมรอบที่ 2 กับหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


17 July 2561
914

TDGA Digital Skill workforce 2

สพร.
เข้าสู่การอบรมรอบที่ 2 กับหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน

เอกสารแนบ

1

img_83daa1ec04d26ca9a7488d20fc709aa4

0 ครั้ง
2

img_ef210b74173593a81cc59f31052a0faf

0 ครั้ง
3

img_3eb68a9e6388ae8b84ea75924b6767f7

0 ครั้ง
4

img_80c36b4fefc1c9e1f6c49d69f33f8682

0 ครั้ง
5

img_fdb6e7e431701d30e3467aab9f35f3ce

0 ครั้ง
6

img_eff1fda59702cbfd5c71f277bb798797

0 ครั้ง
7

img_d77f64b2d0464257407b26c67d2ad0ab

0 ครั้ง
8

img_ab3c832ea599fc95c3d47298fdfff0b3

0 ครั้ง
9

img_6cd24dc6db432037d3b9838093a428a0

0 ครั้ง
10

img_3292711f042416fb1310c5c5712708e3

0 ครั้ง
11

img_842b261226ecbc8954e8361c36165036

0 ครั้ง
12

img_8ed4b82e55d11273ece5468f46f6cc3f

0 ครั้ง
13

img_398b426dc8e925f3485359b837658cc4

0 ครั้ง
14

img_d302e4de67572a6d02153350536d7bca

0 ครั้ง
15

img_99012c274e8ecac643df5fe218e7e066

0 ครั้ง
16

img_7cba2ff26933990826993d918132293d

0 ครั้ง
17

img_220211da038f267a942193887c80a6eb

0 ครั้ง
18

img_a299ff484bfa8d911af3be21c639ca9f

0 ครั้ง
19

img_664efb6bdb618415e7ff436db6545620

0 ครั้ง
20

img_ad2ac70ea1517e2b3349d3aa55be12be

0 ครั้ง
21

img_f3443be82879b69583cdf9e33af7bd0c

0 ครั้ง
22

img_cb7c5ea7f92e1e6b4046a2d861b31c65

0 ครั้ง
23

img_93de7c1c778d7d95e23a9fa6267cb5a3

0 ครั้ง
24

img_7bb279388230ac5bc87fc22ed6518467

0 ครั้ง
25

img_50d8f82fc92f2145a1d4383295c036ac

0 ครั้ง
26

img_c743e77a1e0c2300c09fa5d76613558a

0 ครั้ง
27

img_cb45d0a8e9def3146371599cdc2307c4

0 ครั้ง
28

img_26a80db4420cb73db70797eeb0df41e9

0 ครั้ง
29

img_395a0163c470cfea22e9455ac799921f

0 ครั้ง
30

img_296b4550cb18daa14da020d72fef9059

0 ครั้ง
31

img_c19076b4c5c0709d241d23141503dc12

0 ครั้ง
32

img_f224dda62c1b180288524af13a4449e7

0 ครั้ง
33

img_f0f4655fe94f60ef2f5d996a04039144

0 ครั้ง
34

img_4fb0956c4a9eb2dea9a4e8249884b998

0 ครั้ง
35

img_4e5443ef52714a06957693ca45af3d56

0 ครั้ง
36

img_09bd558288285bced40214f5c38b3adb

0 ครั้ง
37

img_ef80a88828eccbe65d3e3b98a18a7a01

0 ครั้ง
38

img_5cae83fe6aad2a94a2bea8eb3306012e

0 ครั้ง
39

img_483bc76be09f5c1ec5ce340ed08a3274

0 ครั้ง
40

img_85a0f054d0f0d9314aa2da6c7ac214f6

0 ครั้ง
41

img_9977171af19e99061502002a730709c4

0 ครั้ง
42

img_c2b8fc010d746d393fc52e54bad362b1

0 ครั้ง
43

img_a43069326232b1290d20554c3caaa351

0 ครั้ง
44

img_8805d3ab9fb686a831f0dc4bc988bc95

0 ครั้ง
45

img_6fc89f80a57d65c4cfb045381fb7b720

0 ครั้ง
46

img_e6dd8735cc4a0e6e049c17b2588cf9ed

0 ครั้ง
47

img_d9740e65ec779ad3ed8d2ca1b54fa351

0 ครั้ง
48

img_8733aba07dd1c3480963405727c6965a

0 ครั้ง
49

img_1013abe56a959188f4dbea8bed29fcf0

0 ครั้ง
50

img_c691d3c3babe6e90c4119a21ee79a051

0 ครั้ง
51

img_4b70ad82fc8d138a9a1bc8707b92c112

0 ครั้ง
52

img_015fef04c5440425cfe73c0b3bc7cf0d

0 ครั้ง
53

img_54a734691b104f4a9956d53e49d7c57c

0 ครั้ง
54

img_a1f7f4e3d761dbd76277feab79abbc46

0 ครั้ง
55

img_9531520aac7ec8219808d64b6c8793f2

0 ครั้ง
56

img_ce80a8a99dc20e1623856f23dd456bc4

0 ครั้ง
57

img_1cd30d1751ff38e1da1ad715a213fc0a

0 ครั้ง
58

img_54b8b057031d5931872b03c953985781

0 ครั้ง
59

img_4c5620e22cebed3ed561f6cc9e1f63c7

0 ครั้ง
60

img_8624dfe3409351e47086f5914c6e3142

0 ครั้ง
61

img_9abc70064df46761e27b2383087f51b6

0 ครั้ง
62

img_873085ea3b58fc64656b5ac40134b37a

0 ครั้ง
63

img_fc1468b23633877497ea347c3576e664

0 ครั้ง
64

img_9255a50bb4bfe1f1529d8115162bcdcf

0 ครั้ง
65

img_f35d89111e2dffe3c795c60896ded80b

0 ครั้ง
66

img_645175bd77cd9f60abdf61dc10c318b0

0 ครั้ง
67

img_c1370e107cf908555875ffffa980c414

0 ครั้ง
68

img_82dcf6d2debb38eb7a8a9e2760077e5c

0 ครั้ง
69

img_be75a706ef01654eed0fde87053b296d

0 ครั้ง
70

img_475d66deca22db428bb5c89565072cd8

0 ครั้ง
71

img_07b6735a9d4e93f4e557d3bf4c0630dd

0 ครั้ง
72

img_8fd3e1858ddbad5b30f50d6b47868835

0 ครั้ง
73

img_62533eea02f6adaa380cf0daafcd0f81

0 ครั้ง
74

img_3033220cce63c539199326ba9d485efe

0 ครั้ง
75

img_621a183ce74e663e5d38bd4c82b32ef5

0 ครั้ง
76

img_da9a6679be84e433d4bec1e554acdb03

0 ครั้ง
77

img_b42744521a0f289a9513644ae5c6fb1e

0 ครั้ง
78

img_da915f7813f7a6bd54c1b0a8ec8b7aa8

0 ครั้ง
79

img_0d4561166d7614b3e54bff08be6aef0a

0 ครั้ง
80

img_eb7f54cbb0df7f15d3d90176db5fe061

0 ครั้ง
81

img_11f54d4c7c8ad6e81cd3caefd8d24784

0 ครั้ง
82

img_686b7248d674a90cb2245f59efd8fc15

0 ครั้ง
83

img_1e5b05451c2b99346c4e63bf857eb245

0 ครั้ง
84

img_f58fbc9aa32019cbb9c6b23cb736a4ea

0 ครั้ง
85

img_d8b93f771e323caeedc1bc3fb38ae0a5

0 ครั้ง
86

img_27f740ed3234291a9579371666c54ede

0 ครั้ง
87

img_9da501c0efad1b3c736bd86f591da255

0 ครั้ง
88

img_69984b2e5f0bf3ce609f3cbaccf0518a

0 ครั้ง
89

img_1fa8b5cec68dc884a14de037d51bf230

0 ครั้ง
90

img_dca01ccbd07e59a45da9ad26fadc3be7

0 ครั้ง
91

img_ae8933cfc3ac1ca62b797b37e0f30726

0 ครั้ง
92

img_57cd0e4f0c4babaa62770fbf396ec379

0 ครั้ง
93

img_16b73c0598c5acee9df9092559c7caf6

0 ครั้ง
94

img_717bccf8ec6438ee1e2a450cae7d63d1

0 ครั้ง
95

img_91c021c6691ca22db400b999eb08f01e

0 ครั้ง
96

img_e8caa96d583f75124c50f3360d2aa3a2

0 ครั้ง
97

img_f0e839178a19d486519945a68d26acf3

0 ครั้ง
98

img_b903fc9214f687886525be7bbea2aad2

0 ครั้ง
99

img_b3a3ee4a7e1673bee0ce49705e44664a

0 ครั้ง
100

img_5d81f24a6b2cd2103a3ecd6730dbb660

0 ครั้ง
101

img_c5a0984dc1fb02d9dc17162dee76d553

0 ครั้ง
102

img_112fadc80850b8b931f9e302fb3d9eb8

0 ครั้ง
103

img_4e2866f04e9724fa9c89d121167efe50

0 ครั้ง
104

img_4209019f363003fa1ba76a2c0ca08f38

0 ครั้ง
105

img_b1ba5a97d9bd207836e64599d1427760

0 ครั้ง
106

img_7fac040bbd8f6badf81de693a77a3cb9

0 ครั้ง
107

img_9dad0f49c21f77bda31ae05e2004f729

0 ครั้ง
108

img_7fdce10d94f19c9d5439628f1e7917fc

0 ครั้ง
109

img_87d9c5cae93503954a70827f96236123

0 ครั้ง
110

img_8a969957da13ccf3b35a902ca222d2fe

0 ครั้ง
111

img_6fc01f64af7ad5265a754edddf253aa8

0 ครั้ง
112

img_3abe29fce3f9898f48fea3bdf24b8aca

0 ครั้ง
113

img_6638525d8d97b000f8af30dfeff669d5

0 ครั้ง
114

img_cadf702545511fd9f37ef4ed01afc07a

0 ครั้ง
115

img_61e100d1d5894803da5902f8daac5c0e

0 ครั้ง
116

img_732362a08335245e1aaf5c8e9aa1a414

0 ครั้ง
117

img_3366603ab7b4579a0058860c209a7e56

0 ครั้ง
118

img_bd56e228313dcd826776b9273802b193

0 ครั้ง
119

img_0a13295bea7935d6fe1858186bf5f60e

0 ครั้ง
120

img_b854c96dcbf408ad52a3365fdfad67d3

0 ครั้ง
121

img_c28bcc70ec73c9161104ba78edd135ae

0 ครั้ง
122

img_283aae516722f2f294c6a0a0adc72c8e

0 ครั้ง
123

img_ce656c0b41edf1fed4bddf13a50eeee6

0 ครั้ง
124

img_00f04f2ee4d236792ff511bdb0f0c2cc

0 ครั้ง
125

img_3eb742acd4c37bf420cae48a7b0d81a5

0 ครั้ง
126

img_894d8338028192e9c564132409666261

0 ครั้ง
127

img_836daf342ae42410afb5223bede563ee

0 ครั้ง
128

img_83596e05b654e3028f57616efc222bdf

0 ครั้ง
129

img_6a00421e7bf1d7ae91102076df7502ee

0 ครั้ง
130

img_c186153067fc6c63245c120a97969774

0 ครั้ง
131

img_3d8103290f3d208a36e06fe04435ca95

0 ครั้ง
132

img_ea8c3962885cd069d3eae6352e5d1102

0 ครั้ง
133

img_0e03018dd70dc8e366e8e1d5b332abfd

0 ครั้ง
134

img_a90bebda0ea0bbdd1915df7d7a0e220b

0 ครั้ง
135

img_631ebcb678345cd37911b286ec45891f

0 ครั้ง
136

img_af03c868bd4f631a1db596a093df311d

0 ครั้ง
137

img_7bb0039b56b597e757323886e2ad29d9

0 ครั้ง
138

img_82a45a7c53c01b3d6545b8349740acd3

1 ครั้ง