เข้าสู่การอบรมรอบที่ 2 กับหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


17 กรกฎาคม 2561
1234

TDGA Digital Skill workforce 2

สพร.
เข้าสู่การอบรมรอบที่ 2 กับหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1772870482782585

เอกสารแนบ

100

img_5d81f24a6b2cd2103a3ecd6730dbb660

12345 ครั้ง
101

img_c5a0984dc1fb02d9dc17162dee76d553

12345 ครั้ง
102

img_112fadc80850b8b931f9e302fb3d9eb8

12345 ครั้ง
103

img_4e2866f04e9724fa9c89d121167efe50

12345 ครั้ง
104

img_4209019f363003fa1ba76a2c0ca08f38

12345 ครั้ง
105

img_b1ba5a97d9bd207836e64599d1427760

12345 ครั้ง
106

img_7fac040bbd8f6badf81de693a77a3cb9

12345 ครั้ง
107

img_9dad0f49c21f77bda31ae05e2004f729

12345 ครั้ง
108

img_7fdce10d94f19c9d5439628f1e7917fc

12345 ครั้ง
109

img_87d9c5cae93503954a70827f96236123

12345 ครั้ง
110

img_8a969957da13ccf3b35a902ca222d2fe

12345 ครั้ง
111

img_6fc01f64af7ad5265a754edddf253aa8

12345 ครั้ง
112

img_3abe29fce3f9898f48fea3bdf24b8aca

12345 ครั้ง
113

img_6638525d8d97b000f8af30dfeff669d5

12345 ครั้ง
114

img_cadf702545511fd9f37ef4ed01afc07a

12345 ครั้ง
115

img_61e100d1d5894803da5902f8daac5c0e

12345 ครั้ง
116

img_732362a08335245e1aaf5c8e9aa1a414

12345 ครั้ง
117

img_3366603ab7b4579a0058860c209a7e56

12345 ครั้ง
118

img_bd56e228313dcd826776b9273802b193

12345 ครั้ง
119

img_0a13295bea7935d6fe1858186bf5f60e

12345 ครั้ง
120

img_b854c96dcbf408ad52a3365fdfad67d3

12345 ครั้ง
121

img_c28bcc70ec73c9161104ba78edd135ae

12345 ครั้ง
122

img_283aae516722f2f294c6a0a0adc72c8e

12345 ครั้ง
123

img_ce656c0b41edf1fed4bddf13a50eeee6

12345 ครั้ง
124

img_00f04f2ee4d236792ff511bdb0f0c2cc

12345 ครั้ง
125

img_3eb742acd4c37bf420cae48a7b0d81a5

12345 ครั้ง
126

img_894d8338028192e9c564132409666261

12345 ครั้ง
127

img_836daf342ae42410afb5223bede563ee

12345 ครั้ง
128

img_83596e05b654e3028f57616efc222bdf

12345 ครั้ง
129

img_6a00421e7bf1d7ae91102076df7502ee

12345 ครั้ง
130

img_c186153067fc6c63245c120a97969774

12345 ครั้ง
131

img_3d8103290f3d208a36e06fe04435ca95

12345 ครั้ง
132

img_ea8c3962885cd069d3eae6352e5d1102

12345 ครั้ง
133

img_0e03018dd70dc8e366e8e1d5b332abfd

12345 ครั้ง
134

img_a90bebda0ea0bbdd1915df7d7a0e220b

12345 ครั้ง
135

img_631ebcb678345cd37911b286ec45891f

12345 ครั้ง
136

img_af03c868bd4f631a1db596a093df311d

12345 ครั้ง
137

img_7bb0039b56b597e757323886e2ad29d9

12345 ครั้ง
138

img_82a45a7c53c01b3d6545b8349740acd3

12345 ครั้ง