DGA จัดอบรมการใช้งานระบบ GNews เวอร์ชันใหม่และการใช้งานระบบรับส่งและรายงานประเด็น (GNews: Ticket)


13 กรกฎาคม 2561
1234

DGA จัดอบรม GNews ส่วน Admin หน่วยงาน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร) หรือ DGA จัดอบรมการใช้งานระบบ GNews เวอร์ชันใหม่และการใช้งานระบบรับส่งและรายงานประเด็น (GNews: Ticket) เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลและข่าวสารและอำนวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น  โดยมีคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  คุณอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DGA เป็นวิทยากรบรรยายแก่ กลุ่มผู้ดูแลระบบบริหารจัดการ GNews จากแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ