DGA จัดอบรมการใช้งานระบบ GNews เวอร์ชันใหม่และการใช้งานระบบรับส่งและรายงานประเด็น (GNews: Ticket)


13 July 2561
901

DGA จัดอบรม GNews ส่วน Admin หน่วยงาน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร) หรือ DGA จัดอบรมการใช้งานระบบ GNews เวอร์ชันใหม่และการใช้งานระบบรับส่งและรายงานประเด็น (GNews: Ticket) เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลและข่าวสารและอำนวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น  โดยมีคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  คุณอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DGA เป็นวิทยากรบรรยายแก่ กลุ่มผู้ดูแลระบบบริหารจัดการ GNews จากแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

1

img_4ffd87da302c3697db7178ba00d32aa0

0 ครั้ง
2

img_1b6183a5ff9dc07f0c66cc7f0087896a

0 ครั้ง
3

img_ec061b90365c9265094eac5b40315a54

0 ครั้ง
4

img_a5fef0ac10bea410b9d961c979e3adc7

0 ครั้ง
5

img_1fe55513ce6d02e499d4c43f38aae097

0 ครั้ง
6

img_c3d899a800e1be3b7ba95dd0c13f7c62

0 ครั้ง
7

img_5690b7a47e3c985445abf53ab953f1a7

0 ครั้ง
8

img_a6ce3864cc1beeb3d8c7014db55491b6

0 ครั้ง
9

img_16fc7620ebf28d3e35303bfbd45257ee

0 ครั้ง
10

img_b7463d923ce584e96fce06c064c87db6

0 ครั้ง
11

img_3542468d3dbca351ef77fd39a2a54a07

0 ครั้ง
12

img_24e5d9c951b5af129954ad9604021506

0 ครั้ง
13

img_302923a7e11b9b00c0de75f890b69f64

0 ครั้ง
14

img_6149f16fd1c7be079848ea8f551af253

0 ครั้ง
15

img_51f8adfc6d580ae16ce36017931be7ae

0 ครั้ง
16

img_7e735d60b4ccff5cfbe131242cdc05d0

0 ครั้ง
17

img_95fb94adca7ae64fd3a8fad066857720

0 ครั้ง
18

img_851169785c64a5f6509840813a04c6d0

0 ครั้ง
19

img_90f5170c2d499cd22cc665127d56f645

0 ครั้ง
20

img_9d6154568c77820cdf0293918c19b104

0 ครั้ง
21

img_f568fc5eed0e324187b9ee81e0aa5b7a

0 ครั้ง
22

img_2d8dde64bcff30eba15186ee613c7d72

0 ครั้ง
23

img_8a243831d9aeb386c802f417fe3a1a0e

0 ครั้ง
24

img_09bff99be5b673f2987c4b3353f4ddba

0 ครั้ง
25

img_20b57548eb1bd3fafbeba853e7102bb3

0 ครั้ง
26

img_18e8888ff456a594c52b415d9afc6855

0 ครั้ง
27

img_def1db2839909c1acab55633044c5c8b

0 ครั้ง
28

img_7c37c1e38f25d3751d99aab00b47bc41

0 ครั้ง
29

img_cdae6f97175fdb655c5ed03f92cf2556

0 ครั้ง
30

img_59db65098df18df594d052a9875c69f5

0 ครั้ง
31

img_18459389104210a68e6bd27e5b1340c4

0 ครั้ง
32

img_5c4f404d4c85fe803abc1b1cd142c7c7

0 ครั้ง
33

img_68eabf137a4d5da8c05b808276d1065c

0 ครั้ง
34

img_2d52ec698236f95e4aa361ba72ebbb75

1 ครั้ง