เริ่มแล้ว !! หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


5 กรกฎาคม 2561
1234

Digital G-workforce

เริ่มการอบรมวันแรกแล้ว หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ดูรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/12669/

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1754889977913969

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : Digital G - WorkForce Government Officer Program