เริ่มแล้ว !! หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


5 July 2561
1387

Digital G-workforce

เริ่มการอบรมวันแรกแล้ว หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital G – WorkForce Government Officer Program) เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ดูรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/12669/

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1754889977913969

เอกสารแนบ

1

img_d9cefc86f023bdbd6f2750d5a89f2c77

0 ครั้ง
2

img_d105b3b99abf771d6e3f7151f900e6bc

0 ครั้ง
3

img_2c180a5af6ea5820efb1551841aef3f2

0 ครั้ง
4

img_f031aa850ff2de2526ded2d7057ff674

0 ครั้ง
5

img_c26fbadcbd94146cae5305c34e42104f

0 ครั้ง
6

img_01585a441364a366281f17cb19df89b1

0 ครั้ง
7

img_6d7b03e37afbf948db1789cb7554ffab

0 ครั้ง
8

img_f1ba0f9fa95af641221d94efa8334044

0 ครั้ง
9

img_e01d8029f94d9e82217424dc012a3bcd

0 ครั้ง
10

img_00c1b939c0bbd9e078d7c7a58055d484

0 ครั้ง
11

img_c249c2da193c4cd425bf4b04deae03d3

0 ครั้ง
12

img_d7e7230cbaa406e4fa9003ebc49503aa

0 ครั้ง
13

img_1055d0608a0f21cbba6f0c793f11fc73

0 ครั้ง
14

img_b6b56b180bde563398f01bacd24d674a

0 ครั้ง
15

img_0156f44e35b639821b0975466192ffcc

0 ครั้ง
16

img_8783ee9f0ba7cc8c76995500fac4607a

0 ครั้ง
17

img_b1581b4c38e4ef04ab39cfe72465a9f9

0 ครั้ง
18

img_1847a5c57956f5c8d301fe23df351ec9

0 ครั้ง
19

img_76330f27b729563d93b411269c7ea1ef

0 ครั้ง
20

img_86fd3d382948a203b717da229e29cb67

0 ครั้ง
21

img_2c42eb66f6d72ca3f74c6119c3ea143c

0 ครั้ง
22

img_7cef6db45d849d140f3b0743c5c9e22e

0 ครั้ง
23

img_9a12098fc52171b16a7f3993ff0de171

0 ครั้ง
24

img_17740963e9b4b7b62d7114f14f15ef2f

0 ครั้ง
25

img_76c00bbb184ec13bc74a6fef46eb6c5e

0 ครั้ง
26

img_cce51ff1b04a7f7d11b522a9548c9214

0 ครั้ง
27

img_768b486a3af713dc0ece6b79234a820e

0 ครั้ง
28

img_21134d21220437201449e29423da863c

0 ครั้ง
29

img_01aebe891e57e36181ee0997a6dcfe13

0 ครั้ง
30

img_720bdf237b293ac0ea5036432107cf82

0 ครั้ง
31

img_725abf8f7e64ad220554bcb8906a169d

0 ครั้ง
32

img_47100dbdc42dbe165f84abddf71ee28a

0 ครั้ง
33

img_0bd01dea049f9b15c8a12ba3cad9308e

0 ครั้ง
34

img_1edeada7de817da990e1a260d0a0707b

0 ครั้ง
35

img_8724d2ea97d1dda933f97f2ad995146c

0 ครั้ง
36

img_4043f6405ed0697c6e57203ff79c0b7a

0 ครั้ง
37

img_697f7d37ddb319291ac53b0ec38f4cdb

0 ครั้ง
38

img_f85aaa3de6f528ecd93d363710449a33

0 ครั้ง
39

img_bcde1f62e5bff9f760508e76d34641ec

0 ครั้ง
40

img_fe40951ae5920dda80beadd2963e862d

0 ครั้ง
41

img_16ba886880db7c7062604816438eb26d

0 ครั้ง
42

img_3601cc356a9b523c24f72155240e5995

0 ครั้ง
43

img_7977f2334a6ebe3ac93227128ad54e7e

0 ครั้ง
44

img_8e3965396db50e66b67c7df917d7a5a2

0 ครั้ง
45

img_eedcd47bb47788ab91b947b9b0e8c82f

0 ครั้ง
46

img_39672680e39ffe5dfa228fe41ef90c67

0 ครั้ง
47

img_de88ff293a7bb1817c3503cd8fd81f74

0 ครั้ง
48

img_9ccd1fa70ada21e526b29dead0f6b157

0 ครั้ง
49

img_0264d3214d9b76662cb2aeb42be14738

0 ครั้ง
50

img_ff521d29f2b69112432b633ec9bee320

0 ครั้ง
51

img_ee11211bb28e3b8ab4abea4618238688

0 ครั้ง
52

img_10e134623a73d028ffc23062e77d8978

0 ครั้ง
53

img_e6c26da17257d4810009e768e1c5740d

0 ครั้ง
54

img_655cdcf2f9a014f86a277daf6b0f6010

0 ครั้ง
55

img_b80357cd9a8e4856a533fadd86cdb519

0 ครั้ง
56

img_6e919c46b2395fbe1a339f179bfda7fd

0 ครั้ง
57

img_f85c197e7d15ee457dace81c0daebbf3

0 ครั้ง
58

img_d8d789e8884d5af7ffe0103690f54004

0 ครั้ง
59

img_296afa325e373b0ca6fffa88a4f8c992

0 ครั้ง
60

img_f443ca8458e897f8f6c61a1f5bf4d0e7

0 ครั้ง
61

img_d08d3100a7375152bfbf043608eff242

0 ครั้ง
62

img_1915ea7b7208fdf2879a13c4e2c1d662

0 ครั้ง
63

img_bafef21cf4ce818cad40623243092bb9

0 ครั้ง
64

img_09464275ab14478e5028349bbe9a31e2

0 ครั้ง
65

img_d0bb65d7baba872001483a8239b23489

0 ครั้ง
66

img_d8beb7822cdf832501a0e99d366a2b03

0 ครั้ง
67

img_33907a83e192fcb275a836912d6c95ff

0 ครั้ง
68

img_4422022827d43f3a6059dda39679f3f7

0 ครั้ง
69

img_735d5f9f7ec6da378fbe35509ca85875

0 ครั้ง
70

img_9099a6fc1fd3cdb02d675c1b4fcad2ac

0 ครั้ง
71

img_09eea2edf12fdf905552de60a777deac

0 ครั้ง
72

img_a80e614ef51d78bf8b8fed7a9864ffe7

0 ครั้ง
73

img_b7b7fd50ab2806a19c3d417d6ed253ca

0 ครั้ง
74

img_a1ed2276219fa7e5383ac9324d6aea7c

0 ครั้ง
75

img_60b9937163f6cc2e6b91ca14a74c5082

0 ครั้ง
76

img_35ff8ada7d14f6b51e5e911905502b34

0 ครั้ง
77

img_4e60c8501a896424c10ecd7e3a7c9a56

0 ครั้ง
78

img_080a0862cedc4f0a66287b4d5bea54f9

0 ครั้ง
79

img_f818f60c80fb4537517fcbe0f4d825fb

0 ครั้ง
80

img_29c443ecdcfc6fd16594ba90bfc56ada

0 ครั้ง
81

img_2cba1e07a75fda8c7e5ec9b2e965ba02

0 ครั้ง
82

img_568a597f083021351c0031b5869dcd35

0 ครั้ง
83

img_d491788a9673f03585bee5977dda4104

0 ครั้ง
84

img_305e9e439ca9ce3783fdf7556d090759

0 ครั้ง
85

img_8f5e40b3dbd4702b92c8c66c709399cc

0 ครั้ง
86

img_c5f2c7985204ed3cc50ef2ac5701303b

0 ครั้ง
87

img_be5a457b2997a2e21dc5beb0127b6dd9

0 ครั้ง
88

img_6743f6a1b595689b7abd52d699ef0d3a

0 ครั้ง
89

img_1f7a1ef74c9d6e04310e43e57ff461c1

0 ครั้ง
90

img_b50fd06cdaa93795681884f715b946aa

0 ครั้ง
91

img_99f7ddcd1f16c423fa311736723078e3

0 ครั้ง
92

img_099be06a4de0088c97324ef828d779ec

0 ครั้ง
93

img_da9ccc3551b048127b666f4b3e90c101

0 ครั้ง
94

img_57d96275e339557658d1d3382296e0b4

0 ครั้ง
95

img_6777bd21ebe3d66a092b2ce105d653dc

0 ครั้ง
96

img_99eb4d16bcadf21cfd5164beffc81922

0 ครั้ง
97

img_3c2e95f2a00e642ceafaf792af6c5299

0 ครั้ง
98

img_cf746aef366d0beafaa25c98cddcdb03

0 ครั้ง
99

img_44905d7273a8fd055b5b4d14712d6258

0 ครั้ง
100

img_789bb6708249f7ea31d224ad3beada59

0 ครั้ง
101

img_21e20547e951171a9ed0e11d01400047

0 ครั้ง
102

img_fec79f5f278c01c712d9642390903f0c

0 ครั้ง
103

img_ce9d73fa351d0ca2e100446e6591974b

0 ครั้ง
104

img_59c73f52fa20b53167b6470e943dac9f

0 ครั้ง
105

img_2bffd09bdce8b02fa144b3dacd095f58

0 ครั้ง
106

img_7ea04448074105ceeb6358f9c4329f45

0 ครั้ง
107

img_d1c02f45241050d2a98341553d14690e

0 ครั้ง
108

img_02c4e9893c78028d15f37c15f401c8b4

0 ครั้ง
109

img_b5a2ed40013f6b150019835568a4cb98

0 ครั้ง
110

img_3d8beaa8b6f2c2dcaacd47506becb6ee

0 ครั้ง
111

img_86b9536f87e6ae78b0646e2547db93ff

0 ครั้ง
112

img_3eed832da14e84d84b4df0889b236298

0 ครั้ง
113

img_ae57f7587e5f4bedc6c8d9d04546e668

0 ครั้ง
114

img_081167ba8d75ce4766fc157bada6dcd7

0 ครั้ง
115

img_c3c762850d974e5e0988d4b7e1da6647

0 ครั้ง
116

img_2531f026145940e97fe652c21516038f

0 ครั้ง
117

img_d2fc02f128fa0218c5139f59bfdb2d94

0 ครั้ง
118

img_aab10f0fb02321c5b6286c40089bece6

0 ครั้ง
119

img_03a9d5ade55fcaeabd6dd1db79e3d9d9

0 ครั้ง
120

img_60d3f9af5ee810fded9f99db86218f26

0 ครั้ง
121

img_b4614e55cd8a8e5759d8577082f3ebfa

0 ครั้ง
122

img_d4249cffdeeb180892ea58e20761d9f1

0 ครั้ง
123

img_15f43da5abf1fe2e698d996413b55567

0 ครั้ง
124

img_4f7b5eb56e40126a10f767842f49ad7e

0 ครั้ง
125

img_b768bc7f699b68675a02e0a4c8acd7c6

0 ครั้ง
126

img_7e7a30b561cf8efb49105e8115dbd0b0

0 ครั้ง
127

img_e1557967f70525abb223943a12c06652

0 ครั้ง
128

img_dfb815de6c8147d2b9b9dcf3f47ffd56

0 ครั้ง
129

img_15cb0507f603112accfb493ce8b183f9

0 ครั้ง
130

img_78c3d0ff0782f5a88b3124095010e81e

0 ครั้ง
131

img_d773dd571669f1b6a37575349f7a9fc4

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Digital G - WorkForce Government Officer Program