DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน “Big Data และการ transform องค์กรสู่การเป็นดิจิทัล”


2 July 2561
1247

egat3 visited

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)  โดยนางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารกลางเป็นตัวแทนของสพร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหัวข้อ “Big Data และการ transform องค์กรสู่การเป็นดิจิทัล”  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ห้องวิภาวดี ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

1

img_f201a8b691e8d10429ff2b6e8291ea04

1 ครั้ง
2

img_e23eebdf84e621ef3fdcca10f4b329d9

0 ครั้ง
3

img_e0b9c7fa5ca78b824eca939f0446e2fa

0 ครั้ง
4

img_fa7121e5e056dd02bbd27db52d9b5518

0 ครั้ง
5

img_6ea68aab378d396d6f7245b4aeefc526

0 ครั้ง
6

img_63d227b141972f0aa6a931a213db6d87

0 ครั้ง
7

img_69adbc95b4d4f671c385d6935d2fdc91

0 ครั้ง
8

img_6894309802cc2852c15d4f5a8da1c741

0 ครั้ง
9

img_fa1f2660229108e449fc5e33baaf1a75

0 ครั้ง
10

img_74e6e44973b18a0b736e718953729876

0 ครั้ง
11

img_07bfdbd69a68bfad25f4d7b2b11d32bb

0 ครั้ง
12

img_a3989c3b807e150be85b403daf64ca36

0 ครั้ง
13

img_f885521617ac42b5a961d182af7faa3c

0 ครั้ง
14

img_8373d3594af2ce0699a5d1b5456019f3

0 ครั้ง
15

img_0ed30fae19d12c3d56b31c27b843664b

0 ครั้ง
16

img_deb9d72fa3e376a0af7d8556584868dc

0 ครั้ง
17

img_7c2953c7d33e0092d22b8fff5a44b325

0 ครั้ง
18

img_1dfccba7bf0786fd78c245c2c536aca3

0 ครั้ง
19

img_6c802a76ea88e4df98f06f2b5f09a54f

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ศึกษาดูงาน กฟภ.