DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน “Big Data และการ transform องค์กรสู่การเป็นดิจิทัล”


2 กรกฎาคม 2561
1234

egat3 visited

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)  โดยนางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารกลางเป็นตัวแทนของสพร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหัวข้อ “Big Data และการ transform องค์กรสู่การเป็นดิจิทัล”  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ห้องวิภาวดี ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1750142581722042

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : ศึกษาดูงาน กฟภ.