DGA ร่วมกับ ก.พ.ร. จัดสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)


26 มิถุนายน 2561
939

Doing business portal 2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดงานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)" เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต/บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  รวมถึงการนำเสนอร่างแนวทาง และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ 2 ปี (Doing Business Portal Master Plan) และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกฯ ต่อไป  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1741119422624358

เอกสารแนบ

1

img_4401a941b9f9d63deb4a03a0a2f7497b

2 ครั้ง
2

img_5919af78b69bf59cb1adbe4c02cd0132

0 ครั้ง
3

img_fb75168323535465d34d75c3a73f6c8e

0 ครั้ง
4

img_7f13bc641496f3ad79481872e273805a

0 ครั้ง
5

img_204e94d83421c92399a7c0d2f5be0448

0 ครั้ง
6

img_9f80a5277ba8c4281a39c8b23d51b4b2

0 ครั้ง
7

img_6b740ab741d77697a4296e1879a171b4

0 ครั้ง
8

img_a763c992efa7a087da8324beaac22ca2

0 ครั้ง
9

img_867f957a6ccbc7fcbaacab6cef765bd5

0 ครั้ง
10

img_b109edc9f412d36e2b1adea1c8560b89

0 ครั้ง
11

img_f1e215a9ee805dcd549f631439541096

0 ครั้ง
12

img_256a1be3afbd5026685896ee66d3f576

0 ครั้ง
13

img_e68fb17aefa5df4f420f817e9a51bb11

0 ครั้ง
14

img_9192a93fdbfa33dac7a1a945e6f6cd70

0 ครั้ง
15

img_9e3e72f2641f9492f146c45feab3042a

0 ครั้ง
16

img_abe12fef6dc96afb77f99c9c6a58ee08

0 ครั้ง
17

img_7d49ab0182c38b9405d6345b11b9f157

0 ครั้ง
18

img_299d5965987d10447cc9c7d79f8ae24e

0 ครั้ง
19

img_9f999cd1ef78321c28d1d7fbe2242be1

0 ครั้ง
20

img_46b9c368553220691684748de5709c20

0 ครั้ง
21

img_ee4c53a9fa6220064d6558391b647373

0 ครั้ง
22

img_42b1a8103020a4252348ea0aa6a6453e

0 ครั้ง
23

img_6389e5533f1d1c8b223da2473cafcea2

0 ครั้ง
24

img_06d95c227ce311d5f88d461b3f6d9cc3

0 ครั้ง
25

img_77f82560a0dc27fa51462e4b65b164e7

0 ครั้ง
26

img_0b9d32351f840d006cd4b17b14e98ad7

0 ครั้ง
27

img_818245c3e9908627aed13bd44a25a907

0 ครั้ง
28

img_e994c4bb30d67a94dd64a144744b43c5

0 ครั้ง
29

img_841741e4edcb869d84325eecd4a66396

0 ครั้ง
30

img_b45f0f03b61b31d9c4bb0b343b8e72a2

0 ครั้ง
31

img_62943292c8697cc601a578ee629f05d0

0 ครั้ง
32

img_3b165e935dd09146e67bd7f0229702c4

0 ครั้ง
33

img_5ec00a650e872a1e68ba05010b63b1da

0 ครั้ง
34

img_c4b96f979d53daa02ad80a53f6b234dc

0 ครั้ง
35

img_e571d9913f00162bd619c018c75bc988

0 ครั้ง
36

img_7cfe6f48aa2aebf52a28c7eb31d4b95d

0 ครั้ง
37

img_eb41d41dfeb270d580f7d68ba9ae593f

0 ครั้ง
38

img_527abc2037fee36379ec030c9e93bb65

0 ครั้ง
39

img_108f3be0cbb5580eb84cfb29b9171adb

0 ครั้ง
40

img_20b99054cd090567ba868ce7ad5b5afa

0 ครั้ง
41

img_07a3ffeb6de24cce73f906b8818af926

0 ครั้ง
42

img_0efaad0beffdee7a71ae3cdb700e7fd9

0 ครั้ง
43

img_80b062c2609d26154e581ed484740ace

0 ครั้ง
44

img_c356c3fbfce587e9f2732c02d5e1eec1

0 ครั้ง
45

img_f72c3fdd900f629b8b645065a2202548

0 ครั้ง
46

img_ecc943cd67630afd537dbeaf655f945b

0 ครั้ง
47

img_b04b96f7d3fb4d24cfa07c522925a955

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Master Plan Doing Business Portal Roadmap