คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


21 June 2561
1014

anamai visited

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดยมี นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน DGA ให้การต้อนรับ และบรรยายในหัวข้อ DGA กับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชมฯ  ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

1

img_5f07d7538384ed40e46b5ccfa85af15c

2 ครั้ง
2

img_cfdc13c81f9338f3a534794f3cb20f49

1 ครั้ง
3

img_5f2615ffa77027b819b1b7d733b587f4

2 ครั้ง
4

img_5b794cf5cb033db192c23d4fad00c5ac

0 ครั้ง
5

img_8891d87573153c56475a8777cf2507d6

0 ครั้ง
6

img_c10baab33926403d4466e4a60a75f109

0 ครั้ง
7

img_8f393c385833f13b9ef174624dc9ae79

0 ครั้ง
8

img_f244faa02204b082d92ddc83cc6b8ade

0 ครั้ง
9

img_2a3146a7c151128a93fdd3005120dd19

0 ครั้ง
10

img_52d799fc7076666b8c0e365e043f1d22

0 ครั้ง
11

img_ceb24ea457a960dfa2716be916af86d2

0 ครั้ง
12

img_57d4e7e2640112bfdc2c6fa4f47ed390

0 ครั้ง
13

img_847e54ae7cb4f9070c20d841689f9f68

0 ครั้ง
14

img_2d46715e2fdc2091e4e57eb2073e3fdb

0 ครั้ง
15

img_0a36d0f080092ee673b7351828b537c2

0 ครั้ง
16

img_eeddc4b51423e61441ca4c21640b37d1

0 ครั้ง
17

img_d39e170e14b182100f33caff155355d2

0 ครั้ง
18

img_d1148f8b6b7eb87678c244385ac3a7c8

0 ครั้ง
19

img_8d3dc8f88867b28e120b7ce9d4d7f4c2

0 ครั้ง
20

img_8ba7572ce7b5ccb375a64182ea995df3

1 ครั้ง