รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดสถานที่ราชการ กว่า 60,0000 จุด ทั่วประเทศ


5 June 2561
1284

ปักหมุดทำเนียบ

นายกปักหมุด “ทำเนียบ” เป็นสถานที่ราชการที่ประชาชนสามารถหาพิกัดดิจิทัล และรับทราบข้อมูลการให้บริการผ่าน แอปพลิเคชัน CITIZENinfo พร้อมเร่งส่วนราชการร่วมปักหมุดครบ 60,000 จุดให้เสร็จสิ้น มิ.ย.นี้ โดยประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการภาครัฐแบบครบวงจร

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า การปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิทัลของทำเนียบรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ในวันนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะแสดงบนแอพพลิเคชันที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐ รวมทั้งทราบสถานะว่าหน่วยงานใดบ้างที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและภาครัฐเอาจริงกับการให้บริการแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร มีการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาบริการต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานฯ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐและจุดบริการที่ต้องปักหมุดรวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 จุด ซึ่งทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญเร่งดำเนินการ “ปักหมุด” ผ่านระบบกันอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่ปัดหมุดจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วเกือบ 40,000 จุดทั่วประเทศ และตั้งเป้าว่าการปักหมุดของหน่วยงานภาครัฐจะต้องเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนนี้

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน CITIZENinfo นี้ จะช่วยให้ประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ พร้อมแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ ที่สำคัญสามารถแสดงความเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐภายหลังเข้าใช้บริการได้ทันที โดยทุกความคิดเห็นจะนำมาพัฒนางานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงใจมากที่สุด

นอกจากจะมีการนำพิกัดตำแหน่งของหน่วยงานราชการมาใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน CITIZENinfo แล้ว จะมีการเปิดเผยชุดข้อมูลพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลเปิดเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ data.go.th ซึ่งเป็นแหล่งค้นหาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐต่อไปด้วย

เอกสารแนบ

1

img_2033f1e2992db138246d404d0f6570a1

0 ครั้ง
2

img_46d73cba3df3af0bb71d85db99a23321

0 ครั้ง
3

img_3e417bd442c8b8996ec798196590168e

0 ครั้ง
4

img_4d08e34b9daea38d72026b1b64488ec7

0 ครั้ง
5

img_1bd13f8435f8c62d7b61468a9d4763ef

0 ครั้ง
6

img_6582a65919e34e3dcde4c7f65307b833

0 ครั้ง
7

img_a55b6de03cb733b4fc8755052ecd98d5

0 ครั้ง
8

img_5ef10b141d92d8fdf9e678898e972c08

0 ครั้ง
9

img_e47775b756382772a202172ca091d416

0 ครั้ง
10

img_fbb93b351d3c80ad058c26200fb906f0

0 ครั้ง
11

img_cead35aadcc5f0922ebe6c988a109e32

0 ครั้ง
12

img_861117e490b23f7b8326ef001518c64c

0 ครั้ง
13

img_8bdcfa95f0da28c2bca4652a7d5e70b9

0 ครั้ง
14

img_128625246ce75658b5fe0beeae34e247

0 ครั้ง
15

img_bf487d580c4620b7e4798613f5d1493b

0 ครั้ง
16

img_1156258bc8d02dea363815a9191b3526

0 ครั้ง
17

img_b0113b58b5aad779c56d1ef0b5034d4d

0 ครั้ง
18

img_c4b72894d38d7280b8ebca938d36e3c4

0 ครั้ง
19

img_dbfadd85d0b40aa9cfdcf223f9293880

0 ครั้ง
20

img_1a2c7b0db7b564cb837344ea7f566434

0 ครั้ง