DGA จัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้บริการ SI (system integration) ในแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


4 June 2561
1011

Meeting SI 2018 first round

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้บริการ SI (system integration) ระดับชั้นนำของประเทศไทยด้านกลุ่มงานบริการภาครัฐ เพื่อหารือและและเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านของระบบ ERP (Enterprise resource planning) ภาครัฐและ GDX (Government Data Exchange Center) เป็นต้น โดยในครั้งต่อไป ที่ประชุมลงความเห็นร่วมกันในการจัด  Workshop เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางที่ไปสู่การทำงานที่ยั่งยืนในระยะยาว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน  2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิภาวดี  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ชั้น 18  อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1711555825580718

เอกสารแนบ

1

img_07f36ecb4ae3818ea57883a4e610d36f

5 ครั้ง
2

img_a7ac8d9c4ff525d8734d7ef27eeb59ad

3 ครั้ง
3

img_b1d20527f0919e45d6c842ff9e882bec

2 ครั้ง
4

img_961241f166a6be350bed9d99259017b3

3 ครั้ง
5

img_86c513caaf96ace8ae4fc2386630a3d2

2 ครั้ง
6

img_acedbfd7fa4f74d62b4a4bb1bb2f0db4

1 ครั้ง
7

img_a4b6c4f102b47094d513de425054ef02

1 ครั้ง
8

img_0bc053280e438f2ff3877b11c5fa75fd

1 ครั้ง
9

img_53ef238f912a2f8932bca038822184d6

0 ครั้ง
10

img_d3c0fa406ac0ef87a2fd32c673d147b7

2 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ประชุมหารือ SI ERP GDX