DGA จัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้บริการ SI (system integration) ในแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


4 มิถุนายน 2561
1234

Meeting SI 2018 first round

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้บริการ SI (system integration) ระดับชั้นนำของประเทศไทยด้านกลุ่มงานบริการภาครัฐ เพื่อหารือและและเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านของระบบ ERP (Enterprise resource planning) ภาครัฐและ GDX (Government Data Exchange Center) เป็นต้น โดยในครั้งต่อไป ที่ประชุมลงความเห็นร่วมกันในการจัด  Workshop เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางที่ไปสู่การทำงานที่ยั่งยืนในระยะยาว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน  2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิภาวดี  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ชั้น 18  อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1711555825580718

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : ประชุมหารือ SI ERP GDX