DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน “DGA กับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”


25 May 2561
931

EGAT2 visited DGA

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยนายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการเป็นตัวแทนของสพร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหัวข้อ “DGA กับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ห้องวิภาวดี ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

1

img_9b9a891618c6bf020939fb6376720557

0 ครั้ง
2

img_bea5550398988f69fa2f79a1a3603a78

0 ครั้ง
3

img_0964901b9dc71e6c86ee7a59d1751678

0 ครั้ง
4

img_36762978359bfedd9506b052558dda3b

0 ครั้ง
5

img_de89c30ae6fd9dbd79f8620ca6608e31

0 ครั้ง
6

img_7315b349084564605cb04522696e1aa6

0 ครั้ง
7

img_d63a81cbeafd40c8ae039112c9f267de

0 ครั้ง
8

img_3528a560abecd31dcdc10f25e165f6c8

0 ครั้ง
9

img_d12ac4117bf67ca8f84d0426e2679e49

0 ครั้ง
10

img_dcd79c442d95464a2c4cd6333eda69d5

0 ครั้ง
11

img_8060cd477a4ff7a085f3591682611d3b

0 ครั้ง
12

img_afd18ac0ac6b9051c4b7585f83f89c3c

0 ครั้ง
13

img_9b0dbc76fc865706152334a62a809be5

0 ครั้ง
14

img_4bacb9941437b62c43258bc26d954a31

0 ครั้ง
15

img_bcddfbaf2898621ed676aca1202806d4

0 ครั้ง
16

img_5f167e4f487e9a984b854caf5f1d9bdb

0 ครั้ง
17

img_9f4778b605416edc72f31dfb78081ec8

0 ครั้ง
18

img_ec93c0d3ded79394e56792d88f54150c

0 ครั้ง
19

img_4d8ed18312f1e9c2703e8b50b7ac187b

0 ครั้ง
20

img_d3e4635afbc5cf041bfbd7caebd32409

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : กฟผ.