หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3


24 May 2561
1563

TDGA EA3 eGExp

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดการอบรม “หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3 (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ครั้งที่ 1″

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อเรื่อง ความจำเป็นของการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงานภาครัฐ

และในช่วงบ่ายทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นบรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อ ตัวอย่างการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_4d561092e37128d3d81720f7325feec5

9 ครั้ง
2

img_aa48a32218136f2a2d2a8977487380ea

3 ครั้ง
3

img_bca6c0b1619d8af040a17bf4f55c9ceb

0 ครั้ง
4

img_a5798c7a034fd6dededcb3157275c6e9

2 ครั้ง
5

img_0cd520828e95da79bd8a01d81559721f

1 ครั้ง
6

img_7cb48c6eb37304ff3749fc692a903d4e

1 ครั้ง
7

img_fb824c022a7617dee62b5cc7d43c517a

0 ครั้ง
8

img_9caca3591e7daa0e8651e180ad794823

1 ครั้ง
9

img_5e0265327a8eb2761caad9b425492bd2

1 ครั้ง
10

img_d4bbfa699efada83c1e3635a0a8b47bd

1 ครั้ง
11

img_55b47cbad127567a47844333d5e4852d

1 ครั้ง
12

img_a266b8d9853c3b7de4c0406d11f2d825

0 ครั้ง
13

img_1049ce9771853e2687367b5806ce28eb

1 ครั้ง
14

img_2b09e724c48e26dffa4e3b40410facee

0 ครั้ง
15

img_6dfe95d61bea78b90361911b78ad3d30

0 ครั้ง
16

img_9dcde0872fda65df2fee6aebe66e44ab

0 ครั้ง
17

img_ec8b5be7f7f568691e20623b95ea6073

0 ครั้ง
18

img_dcc34cc1f616da808a019b83e9d851fe

0 ครั้ง
19

img_59e8819413cdcf3eaaea75ab2fd66a36

0 ครั้ง
20

img_f2e544fa3cdaac3b271c261e23786f9f

0 ครั้ง
21

img_3f0047831173429bbfdc25c1aa8a4ebd

0 ครั้ง
22

img_d4934a54fe0ab97cecc3552c0a534181

1 ครั้ง
23

img_bac40b42040beb47ab1883a192e81be1

2 ครั้ง