หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3


24 พฤษภาคม 2561
1234

TDGA EA3 eGExp

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดการอบรม "หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3 (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ครั้งที่ 1" 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อเรื่อง ความจำเป็นของการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงานภาครัฐ 

และในช่วงบ่ายทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นบรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อ ตัวอย่างการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1700555490014085

เอกสารแนบ