สถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series


23 May 2561
946

TDGA training Krungthai

สถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series  โดยในงานได้รับเกียรติจากดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานคณะกรรมกำรบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลภาครัฐ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรของธนาคารกรุงไทยในยุคดิจิทัล” และหัวข้อข้อ “Basic Digital Skill: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น”   ต่อด้วยคุณเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ “สำรวจความพร้อมของบุคลากรของธนาคารกรุงไทยในยุคดิจิทัล”  เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_128fda80d8ef9feb581671c70a7b5bec

1 ครั้ง
2

img_317ce37079d4da0b145149399e58c95a

0 ครั้ง
3

img_aec9caea2ddc62256fa93eb2c36061c0

0 ครั้ง
4

img_67422df2cea8f45ba31cdde1e38b7593

0 ครั้ง
5

img_24c13cbeaaa020b71d1aa8bc96889405

0 ครั้ง
6

img_cd84e13b5872422b44d795f375ea6248

0 ครั้ง
7

img_a4ee16ff34635a592c8c3219f502eddf

0 ครั้ง
8

img_5075d69adfc35e6b58f1ed92744da2e0

0 ครั้ง
9

img_758fa3a5bdef2cc105f62b9b41ad6fd6

0 ครั้ง
10

img_4b5ce94b8e689ad612338e758e9c9d04

0 ครั้ง
11

img_7c060465dc353155235bc47f15947eba

0 ครั้ง
12

img_c9533b65ca204b7f2d694c4e07e64b07

0 ครั้ง
13

img_0ec6f3e7be418066b70cee1f05044740

0 ครั้ง
14

img_370a7d2fd8d5f20bd5e25bd28c2b3616

0 ครั้ง
15

img_98adab18e5561ecb6d7eabb5b5d05ce8

0 ครั้ง
16

img_fd7080d449cf46cfd516214cb22e7496

0 ครั้ง
17

img_0ceea5339503949c7b8961d4eda3099d

0 ครั้ง
18

img_04a10ed7cb481537f690dc934b244d4d

0 ครั้ง
19

img_ed703d4717d77f711d67646f45841e2f

0 ครั้ง
20

img_ad51294027bd6fa4b1fc044f0bd92c09

0 ครั้ง
21

img_c8b0903c5743ac31e1aa613ca0a46d24

0 ครั้ง
22

img_c4e5ebd68df7075c89e96c0f7d9705ab

0 ครั้ง
23

img_d7b29a70e2862055ca4763b5041de647

0 ครั้ง
24

img_94725fa6b96661e0fb803d3109a99b72

0 ครั้ง
25

img_cda29bb89ef3493e9e104131bd6b6213

0 ครั้ง
26

img_da3694994f9d5fb2ea52bd2859aaa4c1

0 ครั้ง
27

img_42848c174864fc2960daf74824fee7e5

0 ครั้ง
28

img_2c95fb7db9857aa1f7ecbd3404070e61

0 ครั้ง
29

img_324a063c7d93eadae5f89ff8cbdb386f

0 ครั้ง
30

img_1c089bc55dbe5ec6a573553a24e6f97e

0 ครั้ง
31

img_1504e01267e3eb49d044dce2333d6d85

0 ครั้ง
32

img_5073168bddf721e336367fd7382f0530

0 ครั้ง
33

img_3558cc06753a33744f11a711a617cc6e

0 ครั้ง
34

img_128d9d98b430045bf96bdec83d0fe471

0 ครั้ง
35

img_18bc6c27d9c90c9bae4b1d4c085601a1

0 ครั้ง
36

img_3c064e5a866ec4bf72c68c98c1246700

0 ครั้ง
37

img_54dc7a34b9ff770c5871b1bc8436cc24

0 ครั้ง
38

img_b6f20c91ee6540df70ddda7729d64f9a

0 ครั้ง
39

img_18e4601fc60e627eac47242e55aea9ee

0 ครั้ง
40

img_e333eb2c91f8ffe1af629bbd747afd79

0 ครั้ง
41

img_5a804af463be207eb8909c1d30a695d1

0 ครั้ง
42

img_af3b2e08b734bae47b79d1c912604eff

0 ครั้ง
43

img_0d1cd73fc03ba6a873c1a5d2427e5e2a

0 ครั้ง
44

img_48dbeb65e69a8ab952706be56f9abdb8

0 ครั้ง
45

img_5affd162f4476b83da9ab97fff539aa8

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA