DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน “การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน”


22 พฤษภาคม 2561
811

EGAT visited DGA

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนของสพร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหัวข้อ “การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน”  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ห้องวิภาวดี ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1698550476881253

เอกสารแนบ

1

img_d6073a9719c1023ffe16dac4aed23e22

0 ครั้ง
2

img_fa22354a30c3f08dd0ec5fb4875e701a

0 ครั้ง
3

img_332c72201a7ba6b0600ac9d835fd30e9

0 ครั้ง
4

img_975ff0d3904b514c6dda9902dce9562b

0 ครั้ง
5

img_c5e9f3bf4be122524ee21a248e68a551

0 ครั้ง
6

img_af9c40e619508bcd08b78a063bcd45a7

0 ครั้ง
7

img_1808c31abfbee44418f5dcdb283cd3c7

0 ครั้ง
8

img_8f8ce72b3aca90645f1c3bcb141744d6

0 ครั้ง
9

img_d432c7597681abcba31e265c41dd3a06

0 ครั้ง
10

img_1f0ad3078e159b02231db1f87534b21f

0 ครั้ง
11

img_202c8c0f5a7cdcff60e311a3fa644ae5

0 ครั้ง
12

img_89894b2ba04bd8be9bffeecb05a0a5c6

0 ครั้ง
13

img_1ccd56e9ec593954e3e05219d1b95def

0 ครั้ง
14

img_6c1bb744a276e3d65a06d9301bceec9e

0 ครั้ง