ผู้บริหาร EGA มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ


28 March 2561
1517

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผุ้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EGA มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ของนางอาทิตยา สุธาธรรม และผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ นางคนึงนิจ คชศิลา ณ กระทรวงดิจิทัล ศูนย์ราชการฯ อาคาร B วันที่ 28 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ

1

img_7abcf57a2469cd964c1cf7632f7f7da8

0 ครั้ง
2

img_013725c55370ed4081360214d89ad50a

0 ครั้ง
3

img_fbd5362a8185a5d83b5657426536aa86

0 ครั้ง
4

img_6c2e9cbe63f66e5038ed497914e2f157

0 ครั้ง
5

img_387a60d554a04ab23771f12b72f93c7b

0 ครั้ง