กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเข้าเยี่ยมชม EGA และศึกษาดูงานในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สู่ประเทศไทย 4.0


23 March 2561
1424

Anamai dept visited EGA2018

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สู่ประเทศไทย 4.0” โดยมีคุณสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล (TDGA) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ห้องแถลงข่าว ชั้น 16 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

1

img_6db10ab60fae11af824e63ff94c37210

1 ครั้ง
2

img_a5a5a5ed63145d79c23800ceb77921a5

0 ครั้ง
3

img_08578ae0698efdc8cea7b1c17ff19a14

0 ครั้ง
4

img_b23ddc5f897be545b2ab3551ccba7ab6

0 ครั้ง
5

img_a60f0254bef27c06a09c483e326b74ab

0 ครั้ง
6

img_7f2778406066421003a449f57303fed1

0 ครั้ง
7

img_222dff7396096e65b330fcb8916b8a17

0 ครั้ง
8

img_8a13f8975b6e8765bf65257f7d8e15f1

0 ครั้ง
9

img_f20578c2f811b90e1f325fb65895c74b

0 ครั้ง
10

img_7726dd4cefba76e0b13af0163238f76b

0 ครั้ง
11

img_a85d4d910d4042b9cc5430d65b67786b

0 ครั้ง
12

img_5e5e79cad62e26b4fca376c258425b34

0 ครั้ง
13

img_d897dbb9b0706d4fce7f3ca06e79bfe8

0 ครั้ง
14

img_60d980b3edefe4b34e0d8a93b6c119d7

0 ครั้ง
15

img_facdfc86229a749397b2f7f24fd5bf83

0 ครั้ง
16

img_983681e08643cfa7bc35a410c9f9381c

0 ครั้ง
17

img_b9fdd154b7727b9318e37ec35fb7528e

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : กรมอนามัย ดูงาน