สัมมนา “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล”


8 March 2561
1502

Seminar GIN TDGA

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงานสัมมนา “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมี นายเอก โอฐน้อย ผู้จัดการส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงค์วาน ซึ่งมีสำนักงานสถิติจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 150 ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์งานสัมมนานี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐเพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและการบริหารงานภายใต้ยุคดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทราบถึงทิศทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เอกสารแนบ

1

img_8d281d323d7807056ec91ed149d8e650

2 ครั้ง
2

img_6ed9980d2cb7e5e842645fb7dc5f3fbe

1 ครั้ง
3

img_b8d885401160b5542dd8b3b1f2fc4284

0 ครั้ง
4

img_2d023dd88d41643ea4544f75cc21d0f4

0 ครั้ง
5

img_bcb5f37ca815872209b7d0db926dd374

0 ครั้ง
6

img_b9d300f920e1bd876316d9d573efe657

0 ครั้ง
7

img_a76321d80abcdd88798d2f56c8598f8d

0 ครั้ง
8

img_3a88c439d6be87e426c8498acc0d992a

0 ครั้ง
9

img_dcb76d51ea310cc7575c49211a1f1f66

0 ครั้ง
10

img_f09685f22735edc9a337f7f66d90be2b

0 ครั้ง
11

img_636676de8439c1469046d649f484f538

0 ครั้ง
12

img_347dcbdadf806118adb2a92ba442dc4f

0 ครั้ง
13

img_10b00f4d13ee297fcc7eb62e6c9a3a49

0 ครั้ง
14

img_f4c05b5c0c3fe9a835151bff28bbcf53

0 ครั้ง
15

img_6d1d8f7044f83ff0ed6e4932b41b7bce

0 ครั้ง
16

img_0eabaddef05f180edb75437e4c5d9753

0 ครั้ง
17

img_4175e2a0dc00a129b94994d8230c2fa1

0 ครั้ง
18

img_12dc7dc012d45d2e189c6c45f5c84245

0 ครั้ง
19

img_94287ba2c5eda2db1ac4d35f91e2c73c

0 ครั้ง
20

img_d3712e4ef3d8ed0bc38826a991cf302c

0 ครั้ง
21

img_f4840ec410378d108a74ef6ebba5e4b6

0 ครั้ง
22

img_7939a4c137b56f044b9e6b99ba4a5070

0 ครั้ง
23

img_7cf0924508bc26c2efe6a37556ad0852

0 ครั้ง
24

img_e2d8974378f6985272713ce634c60d68

0 ครั้ง
25

img_e2d4d4f215ea35b16b2f43997cbee904

0 ครั้ง
26

img_b3e88f4b7003dba852f9af8a25d82a35

0 ครั้ง
27

img_c9710fee3b7bd206876b4c61db58b37d

0 ครั้ง
28

img_35065a448d842a90fd4d22449f891d55

0 ครั้ง
29

img_a1b392cfbbf66b24d2be07fa561684d8

0 ครั้ง
30

img_4d52997e26d8e4538401fbd6dfdfd9fe

0 ครั้ง
31

img_da8c7711713a8d25dc0c8ac2f3bf1c3e

0 ครั้ง
32

img_d031d01beb5af4e31ed730b2d1518f21

0 ครั้ง
33

img_d1d6235a818577fd4d1d8ef08c818828

0 ครั้ง
34

img_08e7d8d20fc9dd1b8e63d94a9a89d746

0 ครั้ง
35

img_a4fc1704576bd247295d5b1ff331239c

0 ครั้ง
36

img_bcc94bb6ffaabb31a5992573e353ffc2

0 ครั้ง
37

img_abee6549d4d787f67bfa3728cd5ccb6f

0 ครั้ง
38

img_1ca2a22a5eb1c910bcf767456e8222fc

0 ครั้ง
39

img_22e7cf6ab3259a2f79a785a0c16b97cf

0 ครั้ง
40

img_9e884ef85bc853478e762255338ac55d

0 ครั้ง
41

img_95ffdd70e116152437152bee5635a970

0 ครั้ง
42

img_9bd77dcd680757c0da0cf562e2e557d7

0 ครั้ง
43

img_8f8e60002a74c7a9ee8bc790f285299d

0 ครั้ง
44

img_e26227db23662ace7938a7054e687612

0 ครั้ง
45

img_9ed21f8cabfe10170938d34a60e017cb

0 ครั้ง
46

img_02ac8620f6eff6cd492d72ba32c90d0c

0 ครั้ง
47

img_7a04f0dd6d543a9f6ffb4265e550fbc4

0 ครั้ง
48

img_0b60ce3d8abe176b6049538e8481fe6a

0 ครั้ง
49

img_7a38cdf87a1d4c0b5ada216f7db55484

0 ครั้ง
50

img_8bffaf6acccf8eb5c19111872e4358de

2 ครั้ง