EGA หนุนนักพัฒนาสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล API ภาครัฐ ดันไทยสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่


5 March 2561
2002

OpenDataDay2018

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เร่งระดมสมองทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันสร้างนวัตกรรมด้านการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน วันเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสากล หรือ International Open Data Day 2018 ในโครงการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ข้อมูล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก สาทร กรุงเทพฯ 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า รอบปีที่ผ่านมา EGA ในฐานะผู้ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้เร่งผลักดันแนวคิด Open and Connected Government เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม จนมีการผลักดันโครงการ Data.go.th ที่ถือกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูลกว่า 1,073 ชุดข้อมูล 

“เนื่องจากเมื่อมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก เราจำเป็นจะต้องมีผู้ใช้งานเพื่อทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีคุณค่า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ข้อมูลหลายๆ โครงการจึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนของผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงสามารถดึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากภาคเอกชนมาใช้กับภาครัฐยุคใหม่ โดยผลักดันระบบข้อมูลภาครัฐ มาพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Economy) 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการระดมความคิดด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือเทรนด์ของเทคโนโลยี มาแลกเปลี่ยน พูดคุยกันแล้ว อีกหนึ่งความพยายามในการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลของภาครัฐคือ การเร่งผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น”

ในปีนี้ EGA ได้ประกาศแล้วว่าเป็นปีแห่งข้อมูลภาครัฐ นอกจากการปรับระบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อง่ายต่อการแบ่งปันและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันแล้ว ยังเป็นปีของการเพิ่มปริมาณชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ด้วย ซึ่งจะมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ (Government Data Center), การสร้าง Data Scientist ภาครัฐ, การสร้างศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลแห่งชาติ (Government Data Analytics Center) และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลในปัจจุบันที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความเสถียร โปร่งใส และประหยัดงบประมาณ

ด้าน ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ข้อมูล จะเป็นเวทีใหญ่สำหรับนักพัฒนาและผู้ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้งาน ต้นแบบ โดยร่วมกันสาธิตการนำข้อมูลเปิดภาครัฐทั้งรูปแบบของ Raw Data และ API มานำเสนอในรูปแบบ Data Science เช่น การทำ Data Mining / Machine Learning ข้อมูล การใช้ Rapid miner และเขียน หรือ Predictive ข้อมูลโดยใช้ R หรือ Python ดึง API และ Data ไปใช้งาน มีการสาธิตการทำเหมืองข้อมูล และ Machine Learning เบื้องต้น จากข้อมูล Open Data เป็นต้น คาดว่าผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้จะก่อให้เกิดเครือข่ายการใช้ข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และเกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างแท้จริง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1617616294974672

เอกสารแนบ

1

img_bee989c95c1a76ba03ff6ffc067b2d53

0 ครั้ง
2

img_df4f8b7e4a4e6cdff106dc1360117b68

0 ครั้ง
3

img_70f4e076c28785524510da0db919d277

0 ครั้ง
4

img_530aaee82c459d326da6424c8fb28436

0 ครั้ง
5

img_7c7e437b50fecb5acef1b9b663169614

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : OpenData Day 2018