EGA นำแอปพลิเคชัน GNews ร่วมการประชุมและมอบนโยบาย “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ”


23 February 2561
785

EGA ร่วมพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ” โดย รองนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คุณ ไอรดา เหลืองวิไล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปี 2561”  ซึ่งมี GNews Application เป็นช่องทางหลักของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลตามตัวชี้วัด ด้านการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของ ก.พ.ร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 

เอกสารแนบ

1

img_9adebc8aca6b665ab264f1fc655c8525

1 ครั้ง
2

img_fd9edb9f7484812cea78fa513dc29239

0 ครั้ง
3

img_8721d446d5568b51b9290f34e863b7d3

0 ครั้ง
4

img_c7ba99f0d011a9ed7cfa114331208e0f

0 ครั้ง
5

img_411c8577cc4456609d3e3155b1570bd2

0 ครั้ง
6

img_90bfe1395557205a1e1651c86fa636c1

0 ครั้ง
7

img_e4bcef47009c428a9305a5af61684f36

0 ครั้ง
8

img_386ec3038ff3f1ef0d05bf97faa16121

0 ครั้ง
9

img_0fbf4200aa4fefe5ec34821036dc7e01

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : กพร GNews