EGA นำแอปพลิเคชัน GNews ร่วมการประชุมและมอบนโยบาย “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ”


23 กุมภาพันธ์ 2561
1234

EGA ร่วมพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ” โดย รองนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คุณ ไอรดา เหลืองวิไล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปี 2561”  ซึ่งมี GNews Application เป็นช่องทางหลักของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลตามตัวชี้วัด ด้านการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของ ก.พ.ร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1607444049325230

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : กพร GNews