EGA ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.


15 February 2561
1783

ผู้บริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ