โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ


15 January 2561
2079

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้รับเกียรติจากพลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณศูลานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด รองประธานสภาวิชาชีพการแพร่ภาพและกระจายเสียง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ EGA ในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ  เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการประพฤติปฏิบัติอย่างโปร่งใสโดยการคำนึงถึงคุณธรรมในการทำงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1567233840012918

เอกสารแนบ

1

img_00df30182642f34c79cbddd4b884e33a

2 ครั้ง
2

img_0342ea6c3e2ac9fac2a5c7afbbe23e9c

1 ครั้ง
3

img_1a14413f11514490ea126bd19776ee0b

0 ครั้ง
4

img_3c7f62ae51dc0076d21380799b64002f

1 ครั้ง
5

img_9d490c7e158eabcc603060d53815c693

1 ครั้ง
6

img_d8fa146ab959171f237fab2258541f73

0 ครั้ง
7

img_793768641a69aea8388675fbe43ecbe9

1 ครั้ง
8

img_0325d5b0d4079b9465bdece6f50889dd

0 ครั้ง
9

img_374b4fc8140b909f5be3231d533443d3

0 ครั้ง
10

img_ab9a39bf98235f182b5a8d80bdce9e9b

1 ครั้ง
11

img_1447913131583ece81b5b1557755e464

1 ครั้ง
12

img_d5e51c8f3e32ae8b018ed6be600ca7ae

2 ครั้ง
13

img_88f2cf166daf313f3eb78b2370dbeb4d

0 ครั้ง
14

img_fdd44d3c9a0640c023833c0e9013f0f2

1 ครั้ง
15

img_09011d22f02cb05df303877d65693b88

2 ครั้ง
16

img_f335382a91e04eaf91104a338186c8a0

2 ครั้ง
17

img_d979926754c96f195fbb7a5d33299f89

1 ครั้ง
18

img_b1fe2623d12bd7ad6e7e31e5dc8f380a

2 ครั้ง