โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ


15 มกราคม 2561
1234

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้รับเกียรติจากพลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณศูลานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด รองประธานสภาวิชาชีพการแพร่ภาพและกระจายเสียง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ EGA ในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ  เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการประพฤติปฏิบัติอย่างโปร่งใสโดยการคำนึงถึงคุณธรรมในการทำงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1567233840012918

เอกสารแนบ