EGA ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” สร้างสุข สร้างความปลอดภัยทั่วไทย


27 December 2560
1085

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลและจะเป็นการรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยการกระจายความรู้เรื่องยาที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้มากเท่าไร จะช่วยให้มีผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และจากความร่วมมือที่หลากหลายองค์กรนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการรวมเป็นหนึ่งเดียวทางด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมสู่โครงการ Health Tech ในมิติอื่นๆ ต่อไป  

แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” เป็นแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงข้อมูลยาแผนปัจจุบัน ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ผู้รับการรักษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่ตนเองใช้ รวมทั้งจัดทำแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส (Samunprai first) ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรในแอปเดียว ค้นหาพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูปรักษาอาการป่วยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนนึกถึง เชื่อมั่น และใช้ก่อนใช้ยาอื่น   เป็นสร้างความรอบรู้ด้านยาและสุขภาพให้แก่ประชาชน ด้วยข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการแล้ว และมี Clip video ให้คำแนะนำการใช้ยา ในเมนู “สาระยาน่ารู้”  เช่น การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การเก็บรักษายาให้ถูกวิธี เป็นต้น พร้อมค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาใกล้ตัวได้

ทั้งนี้ EGA ได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบนระบบ GCloud หรือบริการคลาวด์ภาครัฐที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนให้ประชาชนลดการซ้ำซ้อนการใช้ยารักษาโรค สามารถใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลด้วย

ชมภ่พเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1548376115232024

เอกสารแนบ

1

img_cd99cab815b8753df2b219c68a6bd78c

0 ครั้ง
2

img_e87c0a1292a42ee10de3a394d4f1d100

0 ครั้ง
3

img_a2333e6afd3fbb8ad7d8edb16de84aee

0 ครั้ง
4

img_cf8cbe6f08224304b68c974b1c390235

0 ครั้ง
5

img_ada75ea46f23707347f5e0a0770308aa

0 ครั้ง
6

img_ae76cde8496d18d16c76fa632c01a1d3

0 ครั้ง
7

img_6237b827cd8d03d08c95cd95251f9b71

0 ครั้ง
8

img_ce5dd238f1247daf728d75beb902f9db

0 ครั้ง
9

img_921130c6f703aeb95e79d01fa85dba76

0 ครั้ง
10

img_0be44bc3fef6c9f3153f4f64d1870864

0 ครั้ง
11

img_759c29dfcccb13ad5030a21c14143c63

0 ครั้ง
12

img_e88b98ed429be21fe0b0d64a66a97725

0 ครั้ง
13

img_263b137f7ae552d714d2fb09a368185d

0 ครั้ง
14

img_6203ecc893b58bcbd817b16e31b19332

0 ครั้ง
15

img_d5833eb2e3abd83ded2acd3f448b820e

0 ครั้ง
16

img_f88cdd8d0f4412af7b8f29b4efa8eb1a

0 ครั้ง
17

img_3a17cfe36bf5059414d721ae50967229

0 ครั้ง
18

img_3c7a365786c3af7d67e871fa6e826b3e

0 ครั้ง
19

img_57e6aca8e0763144aa019b5196a35696

0 ครั้ง
20

img_281f6b4f70d9224209fc3b1cd0dc8403

0 ครั้ง
21

img_8db1ce92e6e23d8495c72fb18d1a247c

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : RDU รู้เรื่องยา