EGA ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” สร้างสุข สร้างความปลอดภัยทั่วไทย


27 ธันวาคม 2560
1234

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลและจะเป็นการรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยการกระจายความรู้เรื่องยาที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้มากเท่าไร จะช่วยให้มีผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และจากความร่วมมือที่หลากหลายองค์กรนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการรวมเป็นหนึ่งเดียวทางด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมสู่โครงการ Health Tech ในมิติอื่นๆ ต่อไป  

แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” เป็นแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงข้อมูลยาแผนปัจจุบัน ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ผู้รับการรักษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่ตนเองใช้ รวมทั้งจัดทำแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส (Samunprai first) ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรในแอปเดียว ค้นหาพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูปรักษาอาการป่วยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนนึกถึง เชื่อมั่น และใช้ก่อนใช้ยาอื่น   เป็นสร้างความรอบรู้ด้านยาและสุขภาพให้แก่ประชาชน ด้วยข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการแล้ว และมี Clip video ให้คำแนะนำการใช้ยา ในเมนู “สาระยาน่ารู้”  เช่น การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การเก็บรักษายาให้ถูกวิธี เป็นต้น พร้อมค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาใกล้ตัวได้

ทั้งนี้ EGA ได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบนระบบ GCloud หรือบริการคลาวด์ภาครัฐที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนให้ประชาชนลดการซ้ำซ้อนการใช้ยารักษาโรค สามารถใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลด้วย

ชมภ่พเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1548376115232024

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : RDU รู้เรื่องยา