คนไข้ยุค 4.0 เช็คอินด้วยแอปฯ Rama Appointment รู้ห้องตรวจทันที เลื่อนหรือนัดหมายแพทย์รพ.รามาฯ ได้ทันใจ ไม่ต้องรอ


22 ธันวาคม 2560
1234

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาแอปพลิเคชัน “Rama Appointment” ระยะที่ 2 หลังจากที่เปิดตัวแอปฯ ไปครั้งแรกช่วยให้คนไข้ที่มีกว่า 6,500 รายต่อวัน สะดวกสบายขึ้นเมื่อดาวน์โหลดแอปฯ ไว้ช่วยเลื่อนหรือนัดหมายแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ง่าย ไม่ต้องรอนาน

นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวแอปฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 พบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการอย่างมาก EGA จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนา แอปพลิเคชัน Rama Appointment ระยะที่ 2 ขึ้น โดยต่อยอดจากเดิมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับริการสามารถดูข้อมูลนัดหมาย เลื่อนนัดหมาย ได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปฯ สำหรับระยะที่ 2 นี้ผู้รับบริการที่มีนัดหมายแพทย์สามารถ check in หรือระบุตำแหน่งแสดงตัวตนว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว ก็จะทราบห้องตรวจทันที โดย check in ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงก่อนเวลานัด 30 นาที บริการนี้ได้เริ่มเปิดใช้บริการนำร่องหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และจะขยายผลไปยังผู้ป่วยนอกอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีในลำดับถัดไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 6,000 – 6,500 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังมักได้รับการนัดตรวจหลายครั้งจากหลากหลายคลินิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ บางครั้งผู้รับบริการไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้จากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นก่อนวันนัดตรวจ หรือ ญาติไม่สะดวกพามาตรวจ จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนนัด 

ในอดีตจะใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อติดต่อเลื่อนนัดหมายแพทย์ แต่ด้วยข้อจำกัดที่ต้องติดต่อในเวลาราชการตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทำให้มีสายโทรศัพท์เข้าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่หน้างานรับโทรศัพท์ไม่ทัน ผู้รับบริการใช้เวลาในการติดต่อนานและต้องใช้ความพยายามในการโทรศัพท์จำนวน 2 – 5 ครั้งต่อวัน จึงจะสามารถเลื่อนนัดสำเร็จ บางครั้งทำให้ผู้รับบริการขาดยา อาการกำเริบ เกิดข้อร้องเรียนเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจในระบบบริการของผู้ป่วยนอก 

แต่หลังจากที่ทางโรงพยาบาลร่วมกับ EGA ทำการศึกษาแล้วเห็นว่า ประชาชนเองมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อให้ประสิทธิภาพของการให้บริการดีขึ้น จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันมาแก้ไขปัญหา ซึ่งปรากฎว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน ปัจจุบันการนัดหมายระหว่างผู้รับบริการกับแพทย์ในโรงพยาบาลสามารถลดขั้นตอน สร้างความสะดวกทั้งทางด้านการบริหารและเวลาของคนไข้และญาติอย่างมาก อีกทั้งแอปฯ ในระยะที่ 2 ยังเพิ่มความทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าการใช้ตำแหน่งของคนไข้เป็นการแจ้งข้อมูลห้อง และข้อมูลต่างๆ ส่งตรงไปยังคนไข้และฝ่ายบริการของโรงพยาบาลไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Rama Appointment ระยะที่ 2” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "รามา, รามาธิบดี, นัดหมาย, เลื่อนนัด, Rama appointment”  นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดผ่าน GAC หรือ Government Application Center ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ได้แล้ววันนี้ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1543664505703185

เอกสารแนบ